Referenční informace k nástrojům Entity Framework Core

Nástroje Entity Framework Core pomáhají s úlohami vývoje v době návrhu. Primárně se používají ke správě migrací a scaffoldingu DbContext a typů entit zpětnou analýzou schématu databáze.

Můžete nainstalovat libovolný z následujících nástrojů, protože oba zpřístupňují stejné funkce:

Další kroky