Seznam kompatibility federace Microsoft Entra

Microsoft Entra ID poskytuje jednotné přihlašování a rozšířené zabezpečení přístupu k aplikacím pro Microsoft 365 a další online služby Microsoftu pro hybridní a cloudové implementace bez nutnosti jakéhokoli řešení třetích stran. Microsoft 365, podobně jako většina online služeb Microsoftu, je integrovaný s ID Microsoft Entra pro adresářové služby, ověřování a autorizaci. Microsoft Entra ID také poskytuje jednotné přihlašování k tisícům aplikací SaaS a místním webovým aplikacím. Podporované aplikace SaaS najdete v galerii aplikací Microsoft Entra ID.

Ověřování ZDP

Pokud vaše organizace používá řešení federace třetí strany, můžete nakonfigurovat jednotné přihlašování pro vaše místní Active Directory uživatele se službami Microsoft Online, jako je Microsoft 365, za předpokladu, že řešení federace třetích stran je kompatibilní s Id Microsoft Entra. Pokud máte dotazy ohledně kompatibility, obraťte se na svého zprostředkovatele identity. Pokud chcete zobrazit seznam zprostředkovatelů identity, kteří už dříve otestovali kompatibilitu s ID Microsoft Entra od Microsoftu, přečtěte si dokumentaci k kompatibilitě zprostředkovatele identity Microsoft Entra.

Poznámka:

Microsoft už neposkytuje ověřovací testování nezávislým zprostředkovatelům identit kvůli kompatibilitě s ID Microsoft Entra. Pokud chcete otestovat svůj produkt pro interoperabilitu, projděte si tyto pokyny.

Další kroky