Sync Service Manager Metaverse Designer

Sync Service Manager

Pro většinu zákazníků tady není nic konfigurovat.

Další kroky

Přečtěte si další informace o konfiguraci Microsoft Entra Připojení Sync.

Přečtěte si další informace o integraci místních identit s ID Microsoft Entra.