Sdílet prostřednictvím


Data v příkazu překročila maximální povolenou chybou konfigurace relace při spuštění Get-Mailbox -ResultSize Unlimited

Původní číslo KB: 2922668

Příznaky

Při použití vzdáleného příkazu Prostředí Exchange PowerShell Get-Mailbox -ResultSize Unlimited k načtení informací o Exchange Online poštovních schránkách ve vaší organizaci se zobrazí chybová zpráva podobná následující:

[ClientAccessServer=XXXXXXXXXCA014,BackEndServer=XXXXXXmb294.namprd05.prod.outlook.com,RequestId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx,TimeStamp=<Date><Time>] Data v příkazu překročila maximální povolenou konfigurací relace. Povolené maximum je 500 MB. Změňte vstup, použijte jinou konfiguraci relace nebo změňte vlastnosti PSMaximumReceivedObjectSizeMB a PSMaximumReceivedDataSizePerCommandMB konfigurace relace na vzdáleném počítači.

Příčina

K tomuto problému dochází při vypršení časového limitu procesu při pokusu o načtení velkého objemu dat v jedné relaci. K tomuto problému může dojít při pokusu o načtení informací o poštovní schránce z velmi velké organizace.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte příkaz na serveru a přidejte mezi každý příkaz pozastavení, aby se zabránilo omezování.

Krok 1 – načtení seznamu objektů ze serveru

Pomocí rutiny Invoke-Command spusťte příkazy ze serveru. Příklady:

$mailboxes = Invoke-Command -Session (Get-PSSession) -ScriptBlock {Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object -Property Identity,DisplayName}

Krok 2 – přidání pozastavení mezi jednotlivé příkazy

Pomocí rutiny Start-Sleep přidejte pauzu mezi každý zpracovávaný objekt. Příklady:

foreach($m in $mailboxes) {Get-MailboxPermission $m.Identity.ToString() | Where { ($_.AccessRights -eq "FullAccess") -and ($_.IsInherited -eq $False) -and -not ($_.User -like "NT AUTHORITY\SELF")}; Start-Sleep -Milliseconds 500}

Další informace

Další informace naleznete v následujících zdrojích microsoft TechNet:

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.