Sdílet prostřednictvím


Uživatelé Microsoftu 365 se nemůžou připojit k Exchange Online kvůli nesprávnému nastavení služby

Problém

Uživatelé Microsoftu 365 ve vaší organizaci, kteří se připojují k Exchange Online pomocí nesprávných pevně zakódovaných nastavení služby (nebo IP adres), se nebudou moct ke službě připojit po ukončení těchto zastaralých nastavení služeb k 8. červenci 2015. (Původní datum bylo 26. června 2015).

Mezi služby, pro které uživatelé můžou používat nesprávná nastavení, patří následující:

  • Automatická konfigurace: Funkce, která se používá k automatickému zjišťování názvů serverů pro připojení.
  • protokol Exchange ActiveSync (EAS): Protokol používaný e-mailovými klientskými aplikacemi na mobilních zařízeních
  • POP3 a IMAP4: Protokoly používané e-mailovými klientskými aplikacemi na stolních a mobilních zařízeních
  • SMTP: Protokol používaný k odesílání e-mailových zpráv

Pokud uživatelé budou dál používat zastaralé pevně zakódované nastavení služby, nebudou se po 8. červenci 2015 moct ke službě připojit. Pomocí informací uvedených v tomto článku se ujistěte, že jsou tato nastavení pro uživatele ve vaší organizaci správně nastavená.

Řešení

Následující tabulka uvádí funkce, protokoly a očekávaná nastavení serveru, která je potřeba nastavit, a obsahuje odkazy na články, které obsahují pokyny ke konfiguraci těchto nastavení.

Funkce a protokol Port Název serveru (správná konfigurace) Odkazy
Automatická konfigurace (záznam CName) 443 autodiscover.outlook.com Vytvoření záznamů DNS pro Microsoft 365 u libovolného poskytovatele hostingu DNS
protokol Exchange ActiveSync (EAS) 443 outlook.office365.com Nastavení mobilního zařízení pro synchronizaci s vaším účtem
POP3 995 outlook.office365.com Nastavení účtu POP a IMAP
IMAP4 993 outlook.office365.com Nastavení účtu POP a IMAP
SMTP 587 smtp.office365.com Nastavení účtu POP a IMAP; Jak nastavit multifunkční zařízení nebo aplikaci pro odesílání e-mailů pomocí Microsoftu 365 nebo Office 365

Systém Windows používá soubor s názvem Hosts k mapování názvů hostitelů na IP adresy. Tento soubor se zkontroluje před tím, než se k překladu názvu serveru použije DNS. Pokud soubor Hosts na počítači s Windows obsahuje záznam pro některý z názvů serverů v tabulce a pokud je položka přidružená k pevně zakódované IP adrese, dns se k překladu názvu tohoto serveru nepoužívá. Ujistěte se, že jste resetovali soubor Hosts ve všech takových systémech, u kterých může docházet k problému popsanému v tomto článku.

Další informace o obnovení souboru hosts naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

972034 Jak můžu obnovit výchozí nastavení souboru Hosts?

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.