Sdílet prostřednictvím


Nelze zobrazit vlastnosti složky nebo nelze aktualizovat chybu při otevření kalendáře místnosti v aplikaci Outlook

Původní číslo KB: 3155551

Příznaky

Když se uživatelé v hybridním nasazení Exchange pokusí otevřít kalendář pro poštovní schránku místnosti v aplikaci Microsoft Outlook, zobrazí se jim jedna z následujících chybových zpráv:

nelze aktualizovat.

Nelze zobrazit vlastnosti složky. Složka byla pravděpodobně odstraněna nebo server, na kterém je složka uložená, nemusí být dostupný. Nemáte příslušná oprávnění k provedení této operace.

Příčina

K tomuto problému dochází v případě, že poštovní schránka místnosti byla vytvořena pomocí Centra pro správu Exchange v Microsoft 365 nebo Exchange Online PowerShellu a pokud poštovní schránka místnosti nemá přidružený účet Active Directory v místním prostředí.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, propojte poštovní schránku místnosti v Exchange Online s místním účtem pomocí párování protokolu SMTP. Další informace o tom, jak to udělat, najdete v tématu Použití párování protokolu SMTP k porovnání místních uživatelských účtů s uživatelskými účty Microsoftu 365 pro synchronizaci adresářů.

Další informace

Další informace o poštovních schránkách místností najdete v tématu Vytváření a správa poštovních schránek místností.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.