Sdílet prostřednictvím


Schůzka se automaticky přijme, když se delegát přidá jako účastník.

Původní číslo KB: 3209427

Příznaky

Zvažte následující příklad:

  • Uživatel má ke své poštovní schránce přiřazeného jednoho nebo více delegátů.
  • Delegáti vytvářejí nové žádosti o schůzku a zahrnou se jako účastníci.

V tomto scénáři se schůzka automaticky přidá do kalendáře každého delegáta jako akceptovaná a odešle se odpověď "přijato".

Další informace

Toto chování je záměrně v Microsoft Exchange Server a Exchange Online. Když se delegáti připojí ke schůzce, Exchange to považuje za potvrzení, že se delegáti chtějí zúčastnit. Proto Exchange automaticky přijme schůzku jménem delegátů.