Sdílet prostřednictvím


Zařízení EAS se pořád synchronizují i po zakázání účtu nebo změně hesla

Původní číslo KB: 2612821

Příznaky

Zařízení EAS se po zakázání účtu dál synchronizují. Zařízení se také po změně hesla připojují pomocí starého hesla.

Příčina

Pokud je zařízení EAS nastavené tak, aby synchronizovat položky při jejich příchodu (direct push), všechny změny provedené v účtu uživatele ve službě Active Directory můžou vyžadovat 8 až 24 hodin, než zařízení tyto změny rozpozná.

Pokud používáte přímé nabízení, zařízení udržují otevřené připojení k serveru. Změny provedené po navázání připojení se neprojeví okamžitě.

Řešení 1 – Resetování Internetové informační služby (IIS)

  1. Na serverech klientského přístupu, ke kterým se zařízení připojuje, vyberte Start, vyberte Spustit, zadejte CMD a stiskněte enter.
  2. Zadejte iisreset a stiskněte ENTER.

Tím se restartují služby IIS. Pomocí modulu snap-in Services.msc můžete také ručně restartovat službu IIS Správa.

Řešení 2 – Recyklace fondu aplikací používaného službou ActiveSync

  1. Vyberte Start, vyberte Nástroje pro správu a vyberte Správce Internetové informační služby (IIS).
  2. Rozbalte název serveru.
  3. Vyberte Fondy aplikací.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na MSExchangeSyncAppPool a vyberte Recyklovat.

Poznámka

V Exchange 2003 eas sdílí stejný fond aplikací s Outlook Web Accessem.

Řešení 3 – Konfigurace zařízení tak, aby používalo režim ruční synchronizace

V závislosti na typu zařízení upravte nastavení synchronizace tak, aby používalo ruční synchronizaci, a pak počkejte několik minut, než se připojení resetuje. Při dalším pokusu o ruční synchronizaci se naváže nové připojení.

Řešení 4 – Vypnutí zařízení

Vypněte zařízení, chvíli počkejte a pak ho znovu zapněte.

Další informace

Další informace, včetně dalších služeb ovlivněných v tomto scénáři, najdete v tématu Osvědčené postupy pro Exchange pro nedůvěryhodnou poštovní schránku.