Sdílet prostřednictvím


Klienti Outlook Anywhere se po instalaci aktualizace Exchange Server 2010 SP3 nemůžou připojit k serveru Exchange

Původní číslo KB: 2832198

Příznaky

Předpokládejme, že nainstalujete Exchange 2010 SP3 v prostředí Exchange Server. V prostředí je mnoho klientů Outlook Anywhere (RPC přes HTTP). Když se klienti Outlook Anywhere pokusí připojit k serveru Exchange, klienti Outlook Anywhere nejsou připojeni. Kromě toho klienti Outlook Anywhere obdrží následující chybovou zprávu:

503 – Nedostupná služba

Příčina

K tomuto problému dochází, protože je dosaženo limitu rpc přes požadavky HTTP, které ASP.NET mohou zpracovat.

Protokol RPC přes požadavky HTTP v Exchange Server 2010 SP3 spoléhá ke zpracování požadavků na modul runtime ASP.NET. Výchozí limit ASP.NET požadavků je však 25 000.

Poznámka

Ve verzích Exchange Server starších než Exchange Server 2010 SP3 nespoléhá rpc přes požadavky HTTP na modul runtime ASP.NET a limit požadavků na ně nemá vliv.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, zvyšte limit ASP.NET požadavků na doporučenou hodnotu 65535. Pokud chcete zvýšit limit ASP.NET požadavků, postupujte takto:

  1. V počítači se spuštěnou rolí serveru Klientský přístup vyhledejte následující soubor: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Machine.config.

  2. Otevřete soubor Machine.config.

  3. V části <system.web> vyhledejte následující řádek:

    <processModel requestQueueLimit="25000" autoConfig="true" />
    
  4. Změňte hodnotu requestQueueLimit vlastnosti na 65535.

Další informace

K monitorování počtu požadavků na ASP.NET a rpc přes připojení HTTP můžete použít následující čítače:

  • ASP.NET Apps v2.0.50727_LM_W3SVC_x_ROOT_RPC\Requests Executing
  • RPC/HTTP Proxy\Aktuální počet příchozích rpc přes http Connections

Když dojde k problému, do protokolu serveru IIS (Internet Information Server) se zaprotokolují následující chyby:

2013-03-21 23:06:14 10.0.0.1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 15

2013-03-21 23:06:15 10.0.0.1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 46