Sdílet prostřednictvím


Kód chyby 550 5.1.20 "Více adres odesílatele není povoleno bez adresy odesílatele"

Toto oznámení o nedoručení se vygeneruje, pokud má e-mailová zpráva v poli Od více e-mailových adres, ale v poli Odesílatel není žádná e-mailová adresa. Další informace najdete v tématu Pole RFC 5322 – Původce.

Návody to opravit?

Obecně platí, že neposílejte e-mailové zprávy, které mají v poli Od více adres, protože mnoho e-mailových klientů tuto konfiguraci nepodporuje. Email zprávy, které mají v poli Od více e-mailových adres, jsou vzácné.

Pokud musíte odeslat zprávu, která obsahuje více e-mailových adres v poli Od , ujistěte se, že máte v poli Odesílatel jednu e-mailovou adresu. Pokud si nejste jistí, jak zprávu správně nakonfigurovat, zeptejte se správce e-mailu.