Sdílet prostřednictvím


"554 4.3.2 mailbox busy" při odesílání e-mailů do poštovní schránky v Exchange Online

Původní číslo KB: 4024024

Příznaky

Když odešlete e-mailové zprávy do poštovní schránky v Microsoft Exchange Online, zprávy se nedoručí a zobrazí se následující chybová zpráva:

Vzdálený server vrátil '554 4.3.2 poštovní schránka zaneprázdněna; STOREDRV. Deliver.Exception:StoragePermanentException.MapiExceptionMaxObjsExceeded; Zpracování zprávy se nezdařilo kvůli trvalé výjimce se zprávou Nelze dokončit zpracování v době doručení.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud poštovní schránka dosáhla limitu položek ve složce. V Exchange Online je limit jeden milion.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, přesuňte e-maily ze složky, která obsahuje milion položek, do jiné složky nebo do archivu.

Další informace

Pokud chcete zjistit počet položek v každé složce v poštovní schránce, spusťte následující příkaz PowerShellu:

Get-MailboxFolderStatistics -Identity <UPN> | FT Name, FolderPath, ItemsInFolder -AutoSize

Další informace o limitech najdete v tématu omezení Exchange Online.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.