Sdílet prostřednictvím


Pravidlo nejde vytvořit, protože při vytváření nebo změně pravidla přenosu je příliš velké.

Původní číslo KB: 3003043

Problém

Při pokusu o vytvoření nebo změnu pravidla přenosu v Exchange Online nebo v Exchange Online Protection se zobrazí chybová zpráva podobná následující:

Pravidlo nelze vytvořit, protože je příliš velké. Má <X> znaků a maximální počet znaků je 8192. Zmenšete velikost.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud je velikost pravidla přenosu větší než 8 kilobajtů (kB).

Maximální velikost jednoho pravidla přenosu je 8 kB. Omezení počtu znaků pro všechny regulární výrazy, které se používají ve všech pravidlech přenosu, je 20 kB. Toto omezení platí pro celkový počet znaků, které jsou používány všemi regulárními výrazy, včetně klíčových slov.

Řešení

Snižte počet podmínek nebo akcí v pravidle tak, aby velikost pravidla nebyla větší než 8 kB. Nebo vytvořte více pravidel, aby několik menších pravidel fungovalo společně a provádělo funkci jednoho velkého pravidla.

Další informace

Další informace o správě pravidel přenosu v Exchange Online nebo Exchange Online Protection najdete v tématu Správa pravidel toku pošty v Exchange Online.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.