Sdílet prostřednictvím


HCW8014 servery klientského přístupu určené objektem služby Active Directory hybridní konfigurace nebyly správně vymazány.

Původní číslo KB: 3087162

Problém

Když spustíte průvodce hybridní konfigurací, zobrazí se následující chybová zpráva:

HCW8014 Během upgradu hybridní konfigurace nebyly správně vymazány servery klientského přístupu určené objektem služby Active Directory hybridní konfigurace.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud má průvodce hybridní konfigurací jeden z následujících typů serverů:

  • Nesprávné servery
  • Odebrané servery, které jsou uvedené v objektu konfigurace

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, postupujte takto:

  1. Otevřete Prostředí Exchange Management Shell.

  2. Spuštěním následujícího příkazu vymažte servery klientského přístupu z hybridní konfigurace:

    Set-HybridConfiguration -ClientAccessServers $Null
    
  3. Spusťte znovu průvodce hybridní konfigurací.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na Komunita Microsoft nebo ExchangeTechNet fórum.