Sdílet prostřednictvím


Chyba při selhání instalace přenosové role Exchange Edge: Spuštění procesu selhalo s ukončovacím kódem 3

Původní číslo KB: 4495264

Příznaky

Když pomocí průvodce instalací nainstalujete role serveru hraničního přenosu Exchange Server 2019, 2016 nebo 2013, instalace se nezdaří a vrátí chybovou zprávu podobnou následující:

Při $error se vygenerovala následující chyba. Clear(); $dllFile = join-path $RoleInstallPath "bin\ExSMIME.dll"; $regsvr = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) regsvr32.exe; start-SetupProcess -Name:"$regsvr" -Args:"/s "$dllFile"" -Timeout:120000; "Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Spuštění procesu selhalo s ukončovacím kódem 3.
v Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.b__91_1() at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)".

Příčina

K tomuto problému dochází, protože visual C++ 2012 není nainstalován na serveru. Visual C++ 2012 se vyžaduje, aby bylo možné zahrnout knihovnu ATL (Active Template Library).

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte Visual C++ 2012 a spusťte průvodce instalací znovu.

Následující článek obsahuje odkazy ke stažení pro nejnovější verze visual C++:
Nejnovější podporované soubory ke stažení pro Visual C++