Sdílet prostřednictvím


Chyba při instalaci nástroje PST Capture v systému Windows Server 2008 R2: Průvodce instalací skončil předčasně kvůli chybě

Původní číslo KB: 2844231

Příznaky

Při pokusu o instalaci nástroje PST Capture v systému Windows Server 2008 R2 instalace selže a zobrazí se následující chybová zpráva:

Průvodce instalací skončil předčasně kvůli chybě.

Kromě toho může být v instalačním souboru zaznamenána následující chybová zpráva:

ExecFirewallExceptions: Chyba 0x800706d9

Instalační soubor se vytvoří při spuštění nastavení nástroje PST Capture společně s následujícím přepínačem:

PSTCapture.msi /lxv <Drive>:\log.txt

Poznámka

Zástupný symbol <Drive> v tomto příkazu představuje umístění jednotky, do kterého se uloží protokoly instalace.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud je služba Brána Windows Firewall zakázaná. Aby nastavení nástroje PST Capture proběhlo úspěšně, musí být povolená služba Brána Windows Firewall.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je ve Windows Serveru 2008 R2 povolená služba Brána Windows Firewall.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, spusťte službu Brána Windows Firewall na serveru, na který instalujete nástroj pro zachytávání PST.