Sdílet prostřednictvím


Odpověď jménem delegáta zdroje organizátorovi schůzky v Microsoftu 365

Původní číslo KB: 2879458

Příznaky

V Microsoftu 365 předpokládejme, že se do poštovní schránky zdroje přidá jeden nebo více delegátů a že delegát přijme žádost o schůzku. V takovém případě se na řádku Od e-mailové zprávy odeslané organizátorovi schůzky zobrazí <Delegovat> jménem <ResourceMailboxu>.

Příčina

Když je delegát přidán do poštovní schránky zdroje prostřednictvím možnosti Vybrat delegáty, kteří můžou přijímat nebo odmítat žádosti o rezervace , jsou delegátovi udělena oprávnění Odeslat jménem . Toto chování je v Microsoftu 365 záměrně.

Řešení

Přejděte do Centra pro správu Exchange a otevřete nastavení pro poštovní schránku prostředku. V navigačním podokně vyberte delegování poštovní schránky a pak v části Odeslat jako přidejte delegáta.

Poznámka

Neodebíjejte delegáta, který je uvedený v části Odeslat jménem. Odebráním delegáta se odebere také přístup delegáta.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.