Nastavení správce tenanta pro integraci s Gitem

Důležité

Microsoft Fabric je v současné době ve verzi PREVIEW. Tyto informace se týkají předběžného vydání produktu, který může být před vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané.

Nastavení správce tenanta integrace Gitu se konfiguruje v části nastavení tenanta na portálu Správa. Informace o tom, jak se dostat k nastavení tenanta a jak je používat, najdete v tématu Informace o nastavení tenanta.

Snímek obrazovky portálu Správa se zobrazeným nastavením pracovního prostoru

Důležité

Přepínače, které řídí integraci Gitu, jsou součástí Microsoft Fabric a budou fungovat jenom v případě, že je zapnutý přepínač správce prostředků infrastruktury . Pokud je prostředek infrastruktury zakázaný, integrace Gitu nemůže fungovat bez ohledu na stav těchto přepínačů.

Tato nastavení jsou viditelná pouze pro správce tenanta.
Existují tři nastavení související s integrací Gitu:

Povolení funkce integrace Gitu

Povolením tohoto nastavení umožníte uživatelům synchronizovat pracovní prostor s úložištěm Git, upravovat pracovní prostor a aktualizovat úložiště Git pomocí nástroje pro integraci Gitu. Integraci Gitu můžete povolit pro celou organizaci nebo pro konkrétní skupinu.

Snímek obrazovky s přepínačem tenanta portálu Správa, který umožňuje integraci Gitu

Přečtěte si další informace o integraci Gitu.

Povolení akcí Gitu v pracovních prostorech umístěných v jiných geografických umístěních

Pokud se kapacita pracovního prostoru nachází v jednom geografickém umístění (například USA – střed), zatímco úložiště Azure DevOps je v jiném umístění (například Západní Evropa), může správce prostředků infrastruktury rozhodnout, jestli uživatelům povolí potvrzovat metadata (nebo provádět jiné akce Gitu) do jiného geografického umístění. Exportují se pouze metadata položky. Data položek a informace související s uživatelem se neexportují.
Povolením tohoto nastavení povolíte všem uživatelům nebo určité skupině nebo uživatelům exportovat metadata do jiných geografických umístění.

Snímek obrazovky s přepínačem tenanta portálu Správa, který umožňuje export položek do jiných geografických umístění

Povolení exportu položek s popisky citlivosti

Popisky citlivosti se při exportu položky nezahrnou. Správce prostředků infrastruktury se proto může rozhodnout, jestli má blokovat export položek, které mají popisky citlivosti, nebo ho povolit, i když popisek citlivosti nebude zahrnutý.
Povolením tohoto nastavení povolíte všem uživatelům nebo určité skupině uživatelů exportovat položky bez popisků citlivosti.

Snímek obrazovky s přepínačem tenanta portálu Správa, který umožňuje exportovat popisky citlivosti

Přečtěte si další informace o popiscích citlivosti.

Další kroky