Nastavení tenanta datového modelu

Správci prostředků infrastruktury můžou povolit nebo zakázat úpravy datového modelu ve službě pro celou organizaci nebo pro konkrétní skupiny zabezpečení pomocí nastavení popsaného v tomto článku. Toto nastavení se konfiguruje v části nastavení tenanta portálu Správa. Informace o tom, jak se dostat k nastavení tenanta a jak je používat, najdete v tématu Informace o nastavení tenanta.

Uživatelé můžou upravovat datové modely v služba Power BI (Preview).

Uživatelé můžou upravovat datové modely v nastavení tenanta služba Power BI (Preview). Toto nastavení se nevztahuje na datové sady DirectLake ani na úpravy datové sady prostřednictvím rozhraní API nebo koncového bodu XMLA.

Další informace najdete v tématu Povolení úprav datového modelu na portálu pro správu.

Další kroky