Nastavení tenanta vizuálů R a Pythonu

Tato nastavení se konfigurují v části nastavení tenanta portálu Správa. Informace o tom, jak se dostat k nastavení tenanta a jak je používat, najdete v tématu Informace o nastavení tenanta.

Interakce s vizuály R a Pythonu a jejich sdílení

Uživatelé v organizaci můžou pracovat s vizuály vytvořenými pomocí skriptů jazyka R nebo Python a sdílet je. Přečtěte si další informace o vizuálech jazyka R.

Poznámka

Toto nastavení platí pro celou organizaci a není možné ho omezit na konkrétní skupiny.

Další kroky