Role pracovního prostoru v Lakehouse

Role pracovního prostoru definují, co může uživatel dělat s položkami Microsoft Fabric. Role je možné přiřadit jednotlivcům nebo skupinám zabezpečení ze zobrazení pracovního prostoru. Viz Udělení přístupu uživatelům k pracovním prostorům.

Důležité

Microsoft Fabric je ve verzi Preview.

Uživateli je možné přiřadit následující role:

  • Správce
  • Člen
  • Přispěvatel
  • Viewer

V lakehouse můžou uživatelé s rolemi Správa, Člen a Přispěvatel provádět všechny operace CRUD se všemi daty. Uživatel s rolí Čtenář může číst jenom data uložená v tabulkách pomocí koncového bodu SQL.

Důležité

Při přístupu k datům pomocí koncového bodu SQL s rolí čtenáře se ujistěte, že jsou zásady přístupu SQL udělené pro čtení požadovaných tabulek.

Další kroky