Připojení k binárnímu formátu v tocích dat

Konektor binárního formátu se v současné době v toku dat Gen2 nepodporuje.

Důležité

Microsoft Fabric je v současné době ve verzi PREVIEW. Tyto informace se týkají předběžného vydání produktu, který může být před vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Projděte si dokumentaci k Azure Data Factory pro službu v Azure.

Další kroky