Vytváření tabulek ve skladu v Microsoft Fabric

Platí pro: Sklad v Microsoft Fabric

Abyste mohli začít, musíte splnit následující požadavky:

  • Mít přístup k skladu v pracovním prostoru kapacity Premium s oprávněními přispěvatele nebo vyššími.
  • Zvolte nástroj pro dotazy. Tento kurz obsahuje editor dotazů SQL na portálu Microsoft Fabric, ale můžete použít libovolný dotazovací nástroj T-SQL.

Další informace o připojení ke skladu v Microsoft Fabric najdete v tématu Připojení.

Důležité

Microsoft Fabric je ve verzi Preview.

Vytvoření nové tabulky v editoru dotazů SQL pomocí šablon

  1. Na pásu karet editoru skladu vyhledejte tlačítko Nový dotaz SQL .

  2. Místo výběru možnosti Nový dotaz SQL můžete výběrem šipky rozevíracího seznamu zobrazit šablony pro vytváření objektů T-SQL.

  3. Vyberte Tabulka a v novém okně dotazu SQL se zobrazí automaticky vygenerovaná šablona skriptu CREATE TABLE , jak je znázorněno na následujícím obrázku.

    Snímek obrazovky se šablonou pro vytvoření nové tabulky v editoru dotazů SQL

  4. CREATE TABLE Upravte šablonu tak, aby vyhovovala vaší nové tabulce.

  5. Vyberte Spustit a vytvořte tabulku.

Další informace o podporovaném vytváření tabulek ve službě Warehouse v Microsoft Fabric najdete v tématech Tabulky v datových skladech v Microsoft Fabric a Datové typy v Microsoft Fabric.

Další kroky