Informace o verzi Preview Microsoft Fabric

Microsoft Fabric je předběžná online služba, která je aktuálně ve verzi Public Preview a může být podstatně upravená před jejím vydáním. Produkty a funkce online služeb ve verzi Preview nejsou úplné, ale jsou dostupné ve verzi Preview, aby zákazníci měli přednostní přístup a mohli nám poskytnout zpětnou vazbu.

Tento článek popisuje stav Microsoft Fabric Preview a poskytuje právní omezení související s verzí Preview.

Podmínky užívání

Vaše používání prostředí a funkcí Microsoft Fabric Ve verzi Preview se řídí podmínkami a ujednáními pro online služby ve verzi Preview, podle kterých jste získali služby a doplňkové podmínky verze Preview.

Verze Preview se poskytují „tak, jak jsou“, „se všemi chybami“ a „jak jsou k dispozici“ a jsou vyloučeny ze smluv o poskytování služeb a omezené záruky. K předběžným verzím nemusí být za určitých okolností poskytována zákaznická podpora. Verze Preview můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění. Také se můžeme rozhodnout, že verzi Preview nepustíme do obecné dostupnosti.

Verze Preview můžou podléhat omezeným nebo jiným závazkům týkajícím se zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů, jak je dále vysvětleno v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft, v Centru zabezpečení společnosti Microsoft, v podmínkách produktu, v dodatku k ochraně dat společnosti Microsoft (DÁLE JEN PROD) a dalších oznámeních uvedených ve verzi Preview.

Funkce

Ve verzi Preview může mít Microsoft Fabric omezené nebo omezené funkce.

Dostupnost

Ve verzi Preview nemusí být Microsoft Fabric k dispozici ve všech geografických oblastech. Další informace najdete v tématu Dostupnost oblasti Infrastruktury.

Podpora

Žádosti o podporu Microsoft Fabric Ve verzi Public Preview se nevztahují na smlouvy SLA a podpora se v určitých případech poskytuje jako podpora s maximálním úsilím.