Vytvoření databáze KQL

Důležité

Microsoft Fabric je v současné době ve verzi PREVIEW. Tyto informace se týkají předběžné verze produktu, který může být před vydáním podstatně změněn. Společnost Microsoft neposkytuje na zde uvedené informace žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané.

V Real-Time Analytics pracujete s daty v kontextu databází. Jeden pracovní prostor může obsahovat více databází a každá databáze může obsahovat více tabulek.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit novou databázi KQL. Jakmile databáze KQL obsahuje data, můžete pokračovat k dotazování dat pomocí dotazovací jazyk Kusto v sadě dotazů KQL.

Požadavky

Vytvoření nové databáze KQL

 1. Vyberte Nová>databáze KQL.

  Snímek obrazovky s pracovním prostorem Analýza v reálném čase, který zobrazuje rozevírací nabídku tlačítka na pásu karet s názvem Nový Karta Nový i položka s názvem Databáze KQL jsou zvýrazněné.

 2. Zadejte název databáze a pak vyberte Vytvořit.

  Poznámka

  Název databáze může obsahovat alfanumerické znaky, podtržítka, tečky a spojovníky. Speciální znaky nejsou podporované.

  Snímek obrazovky s oknem Nová databáze KQL zobrazující název databáze Tlačítko Vytvořit je zvýrazněné.

Databáze KQL byla nyní vytvořena v kontextu vybraného pracovního prostoru.

Podrobnosti databáze

Na hlavní stránce databáze KQL se zobrazí přehled obsahu databáze. Informace, které uvidíte, najdete v následující tabulce.

Snímek obrazovky s hlavní stránkou databáze KQL zobrazující karty podrobností databáze

Karta Položka Popis
Podrobnosti databáze
Vytvořil(a) Uživatelské jméno osoby, která databázi vytvořila.
Oblast Zobrazuje oblast dat a služeb.
Datum vytvoření Datum vytvoření databáze.
Poslední příjem dat Datum posledního ingestu dat do databáze
Identifikátor URI dotazu Identifikátor URI, který se dá použít k odesílání a spouštění dotazů.
Identifikátor URI pro příjem dat Identifikátor URI, který se dá použít k programovému příjmu dat.
Složka OneLake Cesta ke složce OneLake, kterou je možné použít k vytváření zástupců. Můžete také aktivovat a deaktivovat kopírování dat do OneLake.
Velikost
Komprimované Celková velikost komprimovaných dat.
Původní velikost Celková velikost nekomprimovaných dat
Kompresní poměr Kompresní poměr dat.
Horní tabulky
Název Zobrazí seznam názvů tabulek v databázi. Výběrem tabulky zobrazíte další informace.
Velikost Velikost databáze v megabajtech Tabulky jsou uvedeny sestupně podle velikosti dat.
Nejaktivnější uživatelé
Název Uživatelské jméno většiny aktivních uživatelů v databázi.
Dotazy spuštěné minulý měsíc Počet spuštěných dotazů na uživatele za poslední měsíc
Nedávno aktualizované funkce
Vypíše název funkce a čas, kdy byla naposledy aktualizována.
Naposledy použité sady dotazů
Vypíše naposledy použitou sadu dotazů KQL a čas posledního přístupu.
Nedávno vytvořená datová připojení
Vypíše datové připojení a čas jeho vytvoření.

Přístup k existující databázi KQL

Přístup k existujícím databázím KQL:

 1. Na bočním navigačním panelu vlevo vyberte ikonu Pracovní prostory . Pak zvolte pracovní prostor.

  Snímek obrazovky s levou nabídkou uživatelského rozhraní, která zobrazuje rozevírací nabídku s ikonou s názvem Pracovní prostory Ikona pracovních prostorů je zvýrazněná.

 2. Na pravé straně pásu karet >KQL Database (Databáze KQL) vyberte Filtr.

  Snímek obrazovky s podoknem pracovního prostoru, který zobrazuje rozevírací nabídku s možností pásu karet pracovního prostoru s názvem Filtr Je vybrána položka rozevíracího seznamu s názvem Databáze KQL. Zvýrazněná je možnost Filtr i databáze KQL.

 3. Vyberte požadovanou databázi.

Další kroky