Action2<T1,T2> Rozhraní

Parametry typu

T1

Typ prvního parametru zpětného volání.

T2

Typ druhého parametru zpětného volání.

public interface Action2<T1,T2>

Zpětné volání, které má dva parametry.

Souhrn metod

Modifikátor a typ Metoda a popis
abstract void invoke(T1 param1, T2 param2)

Podrobnosti metody

invoke

public abstract void invoke(T1 param1, T2 param2)

Parameters:

param1
param2

Platí pro