Action4<T1,T2,T3,T4> Rozhraní

Parametry typu

T1

Typ prvního parametru zpětného volání.

T2

Typ druhého parametru zpětného volání.

T3

Typ třetího parametru zpětného volání.

T4

Typ čtvrtého parametru zpětného volání.

public interface Action4<T1,T2,T3,T4>

Zpětné volání, které přijímá čtyři parametry.

Souhrn metod

Modifikátor a typ Metoda a popis
abstract void invoke(T1 param1, T2 param2, T3 param3, T4 param4)

Podrobnosti metody

invoke

public abstract void invoke(T1 param1, T2 param2, T3 param3, T4 param4)

Parameters:

param1
param2
param3
param4

Platí pro