StreamItem Třída

public final class StreamItem extends HubMessage

Souhrn konstruktorů

Konstruktor Description
StreamItem(Map<String,String> headers, String invocationId, Object item)

Souhrn metod

Modifikátor a typ Metoda a popis

java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String>

getHeaders()
java.lang.String getInvocationId()
java.lang.Object getItem()
HubMessageType getMessageType()

Zdědění členové

HubMessage.getMessageType() java.lang.Object.clone() java.lang.Object.equals(java.lang.Object) java.lang.Object.finalize() java.lang.Object.getClass() java.lang.Object.hashCode() java.lang.Object.notify() java.lang.Object.notifyAll() java.lang.Object.toString() java.lang.Object.wait() java.lang.Object.wait(long) java.lang.Object.wait(long,int)

Podrobnosti konstruktoru

StreamItem

public StreamItem(Map headers, String invocationId, Object item)

Parameters:

headers
invocationId
item

Podrobnosti metody

getHeaders

public Map getHeaders()

getInvocationId

public String getInvocationId()

getItem

public Object getItem()

getMessageType

public HubMessageType getMessageType()

Overrides:

StreamItem.getMessageType()

Platí pro