Dokumentace ke spolusprávě

Spoluspráva umožňuje současně spravovat zařízení Windows 10 nebo novější pomocí Configuration Manager i Microsoft Intune.