Funkce v Configuration Manager Technical Preview verze 2209

Platí pro: Configuration Manager (větev Technical Preview)

Tento článek představuje funkce, které jsou k dispozici v Technical Preview pro Configuration Manager verze 2209. Pokud chcete aktualizovat a přidat nové funkce na web Technical Preview, nainstalujte si tuto verzi.

Před instalací této aktualizace si projděte článek Technical Preview . Tento článek vás seznámí s obecnými požadavky a omezeními pro používání verze Technical Preview, s tím, jak aktualizovat jednotlivé verze a jak poskytnout zpětnou vazbu.

Následující části popisují nové funkce, které můžete v této verzi vyzkoušet:

Vylepšení konzoly

Při hledání na libovolném uzlu v konzole teď text nápovědy na panelu hledání označí obor hledání.

  • Ve výchozím nastavení se všechny podsložky prohledávají při hledání v libovolném uzlu, který podsložky obsahuje. Hledání můžete zúžit tak, že na panelu nástrojů hledání vyberete možnost Aktuální uzel.
  • Pokud chcete hledání rozbalit tak, aby zahrnovalo všechny uzly, vyberte na pásu karet tlačítko Všechny objekty.

Další informace najdete v tématu Změny konzoly a tipy.

Vylepšení tmavého motivu

Automaticky otevíraná okna na řídicím panelu Ověření stavu teď odpovídají tmavému motivu.

Povolte tuto funkci předběžného vydání, abyste si mohli prožít tmavý motiv. Další informace najdete v tématu Tmavý motiv konzoly.

Další aktualizace

Podrobnosti o rozměrech loga centra softwaru se teď přidají jako nápovědu v průvodci přizpůsobením centra softwaru.

  • Soubor obrázku nemůže být větší než 2 MB. Maximální rozměr obrázku by měl být 400 pixelů na šířku a 100 pixelů na výšku.

Další informace najdete v tématu Nastavení Centra softwaru.

Další kroky

Další informace o instalaci nebo aktualizaci větve Technical Preview najdete v tématu Technical Preview.

Další informace o různých větvích Configuration Manager najdete v tématu Kterou větev Configuration Manager mám použít?.