Upgrade na Configuration Manager aktuální větev

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Důležité

Od dubna 2022 je tato funkce Configuration Manager zastaralá.Základní médium pro verzi 2203 je poslední verze Configuration Manager aktuální větve, která bude podporovat upgrade z libovolné verze nástroje System Center 2012 Configuration Manager. Média aktuální větve verze 2303 budou podporovat pouze nové instalace aktuální větve.

Proveďte místní upgrade, abyste Configuration Manager aktuální větev z lokality a hierarchie, na které běží system Center 2012 Configuration Manager. Před upgradem z Configuration Manager System Center 2012 je nutné lokality připravit. Tato příprava vyžaduje, abyste odebrali konkrétní konfigurace, které můžou bránit úspěšnému upgradu. Pokud se jedná o více než jednu lokalitu, postupujte podle posloupnosti upgradu.

Tip

Při správě Configuration Manager infrastruktury lokality a hierarchie se termíny upgrade, aktualizace a instalace používají k popisu tří samostatných konceptů. Informace o tom, jak se jednotlivé termíny používají, najdete v tématu Informace o upgradu, aktualizaci a instalaci.

Cesty místního upgradu

Následující možnosti jsou aktuálně podporované cesty místního upgradu:

Upgrade na nejnovější aktuální verzi větve

Následující produkty můžete upgradovat na plně licencovanou základní verzi Configuration Manager:

 • System Center 2012 Configuration Manager s aktualizací Service Pack 2
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager s aktualizací Service Pack 1

Další informace najdete v tématu Nejčastější dotazy k větvím a licencování Configuration Manager.

Tip

Když upgradujete z verze system Center 2012 Configuration Manager na aktuální větev, možná budete moct proces upgradu zjednodušit. Další informace najdete v těchto článcích:

Pokud jste dříve nainstalovali zkušební verzi Configuration Manager, můžete pomocí procesu upgradu převést lokalitu na plnou verzi. Další informace najdete v tématu Upgrade zkušební instalace Configuration Manager na úplnou instalaci.

Nepodporované cesty

Následující cesty nejsou podporovány:

 • Upgrade větve Technical Preview na plně licencovanou instalaci se nepodporuje. Verze Technical Preview se dá upgradovat jenom na novější verzi Technical Preview.

 • Migrace z verze Technical Preview na plně licencovanou verzi se nepodporuje.

Kontrolní seznamy pro upgrade

Následující kontrolní seznamy vám můžou pomoct naplánovat úspěšný upgrade na Configuration Manager.

Před upgradem

Před upgradem na Configuration Manager si tyto kroky projděte.

Kontrola prostředí Configuration Manager System Center 2012

Vyřešte problémy popsané v následujícím článku podpora Microsoftu: Configuration Manager klienty se každých pět hodin přeinstalují kvůli opakované úloze opakování a můžou způsobit neúmyslný upgrade klienta.

Ujistěte se, že vaše prostředí splňuje podporované konfigurace.

 • Zkontrolujte verzi operačního systému serveru, která se používá k hostování rolí systému lokality:

  • Některé starší operační systémy podporované nástrojem System Center 2012 Configuration Manager nejsou podporovány Configuration Manager aktuální větvi. Před upgradem odeberte role systému lokality v těchto verzích operačního systému. Další informace najdete v tématu Podporované operační systémy pro servery systému lokality.

  • Kontrola požadovaných součástí pro Configuration Manager neověřuje požadavky na role systému lokality na serveru lokality nebo ve vzdálených systémech lokality. Musíte například ručně ověřit, že vzdálené systémy lokality mají alespoň .NET verze 4.6.2.Další informace najdete v tématu Seznam kontrol předpokladů pro Configuration Manager.

 • Projděte si požadované požadavky pro každý počítač, který je hostitelem role systému lokality. Například k nasazení operačního systému Configuration Manager používá sadu Windows Assessment and Deployment Kit (ADK). Před spuštěním instalačního programu stáhněte a nainstalujte sadu Windows ADK na server lokality a na každý počítač, na kterém běží instance poskytovatele serveru SMS.

Další informace o podporovaných platformách a požadovaných konfiguracích najdete v tématu Podporované konfigurace.

Další informace o používání sady Windows ADK s Configuration Manager najdete v tématu Požadavky na infrastrukturu pro nasazení operačního systému.

Zkontrolujte stav lokality a hierarchie a ověřte, že neexistují žádné nevyřešené problémy.

Před upgradem lokality vyřešte všechny provozní problémy s následujícími komponentami:

 • Server lokality
 • Server databáze lokality
 • Role systému lokality na vzdálených počítačích

Upgrade lokality může selhat kvůli existujícím provozním problémům.

Nainstalujte všechny použitelné důležité aktualizace operačních systémů na počítačích, které jsou hostiteli lokality, serveru databáze lokality a rolí systému vzdálené lokality.

Před upgradem lokality nainstalujte všechny důležité aktualizace softwaru pro každý příslušný systém lokality. Pokud aktualizace, kterou nainstalujete, vyžaduje restartování, restartujte příslušné počítače před zahájením upgradu.

Odinstalujte role systému lokality, které Configuration Manager nepodporuje

Následující role systému lokality se už v Configuration Manager nepoužívají. Před upgradem z Configuration Manager System Center 2012 je odinstalujte:

 • Bod vzdálené správy

 • Bod validátoru stavu systému

 • Bod webu Katalog aplikací a bod webové služby

Zakázání replik databáze pro body správy v primárních lokalitách

Configuration Manager nemůže upgradovat primární lokalitu, která má repliku databáze pro body správy. Před zahájením zakažte replikaci databáze:

 • Vytvoření zálohy databáze lokality pro otestování upgradu databáze

 • Upgrade produkčního webu na Configuration Manager aktuální větev

Další informace najdete v následujících článcích:

Změna konfigurace bodů aktualizace softwaru, které používají vyrovnávání zatížení sítě

Configuration Manager nemůže upgradovat lokalitu, která k hostování bodů aktualizace softwaru používá cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě (NLB).

Pokud pro body aktualizace softwaru používáte clustery vyrovnávání zatížení sítě, odeberte ho pomocí PowerShellu. (Od verze System Center 2012 Configuration Manager SP1 nebyla v konzole Configuration Manager možnost konfigurace clusteru vyrovnávání zatížení sítě.)

Během upgradu zakažte všechny úlohy údržby lokality v každé lokalitě.

Před upgradem na Configuration Manager zakažte všechny úlohy údržby lokality, které by se mohly spustit v době, kdy je proces upgradu aktivní. Tento seznam obsahuje mimo jiné následující úlohy:

 • Zálohovat server lokality
 • Odstranění starých klientských operací
 • Odstranit zastaralá data zjišťování

Pokud se během procesu upgradu spustí úloha údržby databáze lokality, upgrade lokality může selhat.

Než úlohu zakážete, poznamenejte si plán úlohy, abyste po dokončení upgradu lokality mohli obnovit její konfiguraci.

Další informace o úlohách údržby lokality najdete v následujících článcích:

Spuštění kontroly požadovaných součástí instalace

Před upgradem lokality spusťte kontrolu požadovaných součástí nezávisle na instalaci a ověřte, že vaše lokalita splňuje požadavky. Později, když lokalitu upgradujete, kontrola předpokladů se spustí znovu.

Nezávislá kontrola předpokladů vyhodnotí lokalitu pro upgrade na aktuální větev i na dlouhodobou servisní větev (LTSB) Configuration Manager. Vzhledem k tomu, že ltsb některé funkce nepodporuje, můžou se v souboru ConfigMgrPrereq.log zobrazit položky podobné následujícím příkladům:

 • INFO: The site is a LTSB edition.
 • Unsupported site system role 'Asset Intelligence synchronization point' for the LTSB edition; Error; Configuration Manager has detected that the 'Asset Intelligence synchronization point' is installed. Asset Intelligence is not supported on the LTSB edition. You must uninstall the Asset Intelligence synchronization point site system role before you can continue.

Pokud plánujete upgrade na aktuální větev, můžete chyby edice LTSB bezpečně ignorovat. Platí pouze v případě, že plánujete upgrade na LTSB.

Později, když spustíte Configuration Manager instalaci k provedení upgradu, kontrola předpokladů se spustí znovu. Vyhodnotí vaši lokalitu na základě větve Configuration Manager, které se rozhodnete nainstalovat (current branch nebo LTSB). Pokud se rozhodnete upgradovat na aktuální větev, nespustí se kontrola funkcí, které LTSB nepodporuje.

Další informace najdete v tématech Kontrola předpokladů a Seznam kontrol předpokladů.

Stažení požadovaných souborů a distribuovatelných souborů pro Configuration Manager

Pomocí nástroje Pro stahování instalačního programu stáhněte požadované distribuovatelné soubory, jazykové sady a nejnovější aktualizace produktů pro Configuration Manager.

Informace najdete v tématu Instalační nástroj pro stahování.

Plánování správy serverových a klientských jazyků

Při upgradu lokality se při upgradu lokality nainstalují jenom verze jazykové sady, které vyberete během upgradu.

 • Instalační program zkontroluje aktuální konfiguraci jazyka vaší lokality. Pak identifikuje jazykové sady, které jsou k dispozici ve složce, do které ukládáte dříve stažené požadované soubory.

 • Můžete potvrdit výběr aktuálních serverových a klientských jazykových sad nebo je změnit a přidat nebo odebrat podporu jazyků.

 • Je možné vybrat pouze jazykové sady, které jsou k dispozici při spuštění instalačního programu.

Poznámka

Jazykové sady z nástroje System Center 2012 Configuration Manager nemůžete použít k povolení jazyků pro Configuration Manager webu aktuální větve.

Další informace o jazykových sadách najdete v tématu Jazykové sady.

Projděte si důležité informace o upgradech lokalit.

Při upgradu lokality se některé funkce a konfigurace obnoví na výchozí konfiguraci. Pokud se chcete na tyto a související změny připravit, přečtěte si téma Důležité informace o upgradu.

Vytvoření zálohy databáze lokality v lokalitě centrální správy (CAS) a primárních lokalitách

Před upgradem lokality zálohujte databázi lokality a ujistěte se, že máte úspěšnou zálohu, kterou můžete použít pro zotavení po havárii.

Další informace najdete v tématu Zálohování a obnovení.

Zálohování přizpůsobeného souboru configuration.mof

Pokud používáte přizpůsobený soubor configuration.mof k definování datových tříd, které používáte s inventářem hardwaru, vytvořte zálohu tohoto souboru. Po upgradu obnovte tento soubor na svůj web. Další informace najdete v tématu Postup rozšíření inventáře hardwaru.

Testování procesu upgradu databáze na kopii nejnovější zálohy databáze lokality

Před upgradem Configuration Manager CAS nebo primární lokality otestujte proces upgradu databáze lokality na kopii databáze lokality.

 • Otestujte proces upgradu databáze lokality. Při upgradu lokality může dojít k úpravě databáze lokality.

 • I když se testování upgradu databáze nevyžaduje, může identifikovat problémy s upgradem dříve, než dojde k ovlivnění produkční databáze.

 • Neúspěšný upgrade databáze lokality může způsobit, že databáze lokality nebude funkční a může vyžadovat obnovení lokality, aby bylo možné obnovit funkce.

 • Přestože je databáze lokality sdílena mezi lokalitami v hierarchii, před upgradem této lokality naplánujte testování databáze v každé příslušné lokalitě.

 • Pokud používáte repliky databáze pro body správy v primární lokalitě, zakažte replikaci před vytvořením zálohy databáze lokality.

Configuration Manager nepodporuje zálohování sekundárních lokalit ani testovací upgrade databáze sekundární lokality.

Spuštění upgradu testovací databáze v databázi produkční lokality se nepodporuje. Tím se upgraduje databáze lokality a může dojít k tomu, že bude váš web nefunkční.

Další informace najdete v tématu Testování upgradu databáze lokality.

Restartujte server lokality a každý počítač, který je hostitelem role systému lokality.

Provedením této akce se ujistěte, že neexistují žádné čekající akce z nedávné instalace aktualizací nebo požadavků.

Spustit upgrade

Počínaje lokalitou nejvyšší úrovně v hierarchii spusťte Setup.exe ze zdrojového média Configuration Manager.

Po upgradu lokality nejvyšší úrovně můžete zahájit upgrade každé podřízené lokality. Před zahájením upgradu další lokality dokončete upgrade jednotlivých lokalit.

Dokud se všechny lokality v hierarchii neupgradují na Configuration Manager, bude vaše hierarchie fungovat v režimu smíšených verzí.

Informace o tom, jak spustit upgrade, najdete v tématu Upgrade lokalit.

Po upgradu

Po upgradu na Configuration Manager si projděte tyto kroky.

Upgrade samostatných konzol Configuration Manager

Když upgradujete cas nebo primární lokalitu, instalace ve výchozím nastavení upgraduje také konzolu Configuration Manager, která je nainstalovaná na serveru lokality. Ručně upgradujte každou konzolu, která je nainstalovaná na jiném počítači než na serveru lokality.

Tip

Před zahájením upgradu zavřete každou otevřenou konzolu.

Další informace najdete v tématu Instalace konzol Configuration Manager.

Změna konfigurace replik databáze pro body správy v primárních lokalitách

Pokud používáte repliky databáze pro body správy v primárních lokalitách, odinstalujte repliky databáze před upgradem lokality. Po upgradu primární lokality překonfigurujte repliku databáze pro body správy.

Další informace najdete v tématu Repliky databáze pro body správy.

Překonfigurujte všechny úlohy údržby databáze, které jste zakázali před upgradem.

Pokud jste v lokalitě před upgradem zakázali úlohy údržby databáze, překonfigurujte tyto úlohy v lokalitě pomocí stejných nastavení, která byla nastavena před upgradem.

Upgrade klientů

Po upgradu všech lokalit na Configuration Manager naplánujte upgrade klientů.

Při upgradu klienta se odinstaluje aktuální klientský software a nainstaluje se nová verze klientského softwaru. Pokud chcete upgradovat klienty, můžete použít libovolnou metodu, kterou Configuration Manager podporuje.

Tip

Když upgradujete lokalitu nejvyšší úrovně hierarchie, aktualizuje se také instalační balíček klienta v každém distribučním bodě v hierarchii. Při upgradu primární lokality se aktualizuje balíček pro upgrade klienta, který je dostupný z této primární lokality.

Další informace najdete v tématu Postup upgradu klientů pro počítače s Windows.

Důležité informace o upgradu

Automatické akce

Při upgradu na Configuration Manager dojde automaticky k následujícím akcím:

 • Resetování webu Tato akce zahrnuje přeinstalaci všech rolí systému lokality.

 • Pokud je lokalita lokalitou nejvyšší úrovně hierarchie, aktualizuje instalační balíček klienta v každém distribučním bodě v hierarchii. Web také aktualizuje výchozí spouštěcí image tak, aby používaly novou verzi prostředí Windows PE pro stejnou verzi sady Windows ADK. Upgrade ale neupgraduje existující média pro použití s nasazením image.

 • Pokud je lokalita primární lokalitou, aktualizuje balíček upgradu klienta pro tuto lokalitu.

Ruční akce po upgradu

Po upgradu lokality se ujistěte, že jste provedli následující akce:

 • Ujistěte se, že klienti přiřazení ke každé primární lokalitě upgradují a nainstalujte novou verzi klienta.

 • Upgradujte každou Configuration Manager konzolu, která se připojuje k lokalitě a běží na počítači vzdáleném od serveru lokality.

 • V primárních lokalitách, kde používáte repliky databáze pro body správy, překonfigurujte repliky databáze.

 • Po upgradu lokality ručně upgradujte fyzická média, jako jsou soubory ISO pro disky CD, DVD nebo USB flash disky. Zahrnuje také předpřipravená média poskytovaná dodavatelům hardwaru. Upgrade webu aktualizuje výchozí spouštěcí image, nemůže upgradovat tyto multimediální soubory ani zařízení použitá externí k Configuration Manager.

 • Pokud nepotřebujete starší verzi prostředí Windows PE, naplánujte aktualizaci vlastních spouštěcích imagí.

Akce, které ovlivňují konfigurace a nastavení

Když se lokalita upgraduje na Configuration Manager, některé konfigurace a nastavení se po upgradu nezachovají. Některé konfigurace jsou nastaveny na nové výchozí nastavení. Následující seznam obsahuje některá nastavení, která se neuchovávají nebo která se mění:

 • Centrum softwaru: Následující položky Centra softwaru se obnoví na výchozí hodnoty:

  • Pracovní informace se obnoví do pracovní doby od pondělí do pátku od 5:00do 22:00 .

  • Hodnota Údržba počítače je nastavena na Pozastavit aktivity Centra softwaru, když je počítač v prezentačním režimu.

  • Hodnota vzdáleného řízení je nastavena na hodnotu v nastavení klienta, které jsou přiřazeny k počítači.

 • Plány souhrnu aktualizací softwaru: Vlastní plány souhrnů pro aktualizace softwaru nebo skupiny aktualizací softwaru se resetují na výchozí hodnotu 1 hodinu. Po dokončení upgradu resetujte vlastní hodnoty souhrnu na požadovanou frekvenci.

Testování upgradu databáze lokality

Tento proces platí jenom v případě, že upgradujete předchozí verzi, jako je System Center 2012 Configuration Manager, na Configuration Manager aktuální větev.

Před upgradem lokality otestujte kopii databáze této lokality pro upgrade.

Pokud chcete otestovat upgrade databáze, nejprve obnovte kopii databáze lokality do instance SQL Server, která není hostitelem Configuration Manager lokality. Verze SQL Server, kterou používáte k hostování kopie databáze, musí být verzí SQL Server, kterou Configuration Manager podporuje.

Po obnovení databáze lokality spusťte na SQL Server počítači instalační program Configuration Manager ze zdrojové složky média pro Configuration Manager.

Další informace včetně konkrétních kroků najdete v tématu Testování upgradu databáze.

Upgradujte lokality

Pokud jste dokončili následující úlohy, můžete upgradovat Configuration Manager web:

 • Konfigurace před upgradem pro vaši lokalitu
 • Testování upgradu databáze lokality na kopii databáze
 • Stažení požadovaných souborů a jazykových sad pro verzi, kterou chcete nainstalovat

Když upgradujete lokalitu v hierarchii, upgradujete nejprve lokalitu nejvyšší úrovně hierarchie. Tato lokalita nejvyšší úrovně je buď cas, nebo samostatná primární lokalita. Po dokončení upgradu cas můžete upgradovat podřízené primární lokality v libovolném pořadí. Po upgradu primární lokality můžete upgradovat sekundární lokality této lokality nebo jiné primární lokality před upgradem sekundárních lokalit.

Před upgradem lokality zavřete konzolu Configuration Manager na serveru lokality, dokud se upgrade úspěšně neskončí. Zavřete také všechny vzdálené konzoly, které běží na jiných počítačích. Po úspěšném dokončení upgradu lokality můžete konzolu znovu připojit. Dokud konzolu neupgradujete na novou verzi, nemůže tato konzola zobrazit některé objekty a informace, které jsou k dispozici v nové verzi.

Upgrade cas nebo primární lokality

 1. Ověřte, že uživatel, který spouští instalační program, má následující práva zabezpečení:

  • Práva místního správce na serveru lokality

  • Pokud je server databáze lokality vzdálený od serveru lokality, práva místního správce

 2. Na serveru lokality spusťte z Configuration Manager zdrojového média následující program: .\SMSSETUP\BIN\X64\Setup.exe. Tato akce spustí průvodce instalací Configuration Manager.

 3. Přečtěte si informace na stránce Než začnete a pak vyberte Další.

 4. Na stránce Začínáme vyberte Upgradovat tento Configuration Manager web a pak vyberte Další.

 5. Na stránce Kód Product Key :

  Pokud jste dříve nainstalovali zkušební verzi Configuration Manager, můžete vybrat Nainstalovat licencovanou edici tohoto produktu. Pak zadejte kód Product Key pro úplnou instalaci Configuration Manager. Tato akce převede web na plnou verzi. Další informace najdete v tématu Upgrade zkušební instalace Configuration Manager na úplnou instalaci.

  Můžete zadat datum vypršení platnosti vaší licenční smlouvy pro Software Assurance. Toto datum je pro vás vhodným připomenutím tohoto data. Pokud tuto hodnotu nezadáte během instalace, můžete ji zadat později v konzole nástroje .

  Poznámka

  Microsoft toto datum vypršení platnosti neověřuje a nepoužívá ho k ověření licence. Připomíná vám datum vypršení platnosti. Configuration Manager pravidelně kontroluje nové aktualizace softwaru nabízené online. Pokud chcete mít nárok na instalaci těchto aktualizací, musí být stav vaší licence aktuální.

  Další informace najdete v tématu Licencování a větve.

 6. Na stránce licenčních podmínek Microsoft software si přečtěte licenční podmínky a přijměte je a pak vyberte Další.

 7. Na stránce Požadované licence si přečtěte licenční podmínky pro požadovaný software a přijměte je a pak vyberte Další. Instalační program stáhne a v případě potřeby automaticky nainstaluje software do systémů lokality nebo klientů. Než budete moct pokračovat na další stránku, přijměte souhlas se všemi podmínkami.

 8. Na stránce Požadované soubory ke stažení určete, jestli instalační program stahuje nejnovější obsah z internetu, nebo používá dříve stažené soubory. Tento obsah zahrnuje požadované distribuovatelné soubory, jazykové sady a nejnovější aktualizace produktů. Pokud jste již použili Nástroj pro stahování instalačního programu, vyberte Použít dříve stažené soubory a zadejte složku pro stažení. Další informace najdete v tématu Instalační nástroj pro stahování.

  Poznámka

  Pokud používáte dříve stažené soubory, ověřte, že cesta ke složce pro stahování obsahuje nejnovější verzi souborů.

 9. Na stránce Výběr jazyka serveru zobrazte seznam jazyků, které jsou aktuálně nainstalované pro lokalitu. Vyberte další jazyky, které jsou na tomto webu dostupné pro konzolu Configuration Manager a pro sestavy. Můžete také vymazat jazyky, které už na tomto webu nechcete podporovat. Ve výchozím nastavení je vybraná angličtina a nedá se odebrat.

  Důležité

  Každá verze Configuration Manager nemůže používat jazykové sady z předchozí verze. Pokud chcete povolit podporu jazyka v lokalitě, kterou upgradujete, použijte verzi jazykové sady pro novou verzi. Pokud například během upgradu z nástroje System Center 2012 Configuration Manager na Configuration Manager aktuální větev není dostupná verze aktuální větve jazykové sady se staženými požadovanými soubory, nemůžete nainstalovat podporu pro tento jazyk.

 10. Na stránce Výběr jazyka klienta zobrazte seznam jazyků, které jsou aktuálně nainstalované pro lokalitu. Vyberte další jazyky, které jsou v této lokalitě dostupné pro klientské počítače, nebo zrušte výběr jazyků, které už v této lokalitě nechcete podporovat. Určete, jestli se mají povolit všechny jazyky klientů pro klienty mobilních zařízení, a pak vyberte Další. Ve výchozím nastavení je vybraná angličtina a nedá se odebrat.

 11. Na stránce Souhrn nastavení zkontrolujte konfiguraci. Až budete připraveni, vyberte Další a spusťte kontrolu požadovaných součástí. Tento nástroj ověřuje připravenost serveru na upgrade lokality. Další informace najdete v tématu Kontrola požadovaných součástí.

 12. Pokud nejsou uvedené žádné problémy, vyberte na stránce Kontrola instalace předpokladů možnost Další a upgradujte role systému lokality a lokality.

  Pokud kontrola požadovaných součástí najde problém, vyberte položku v seznamu, kde najdete podrobnosti o tom, jak ho vyřešit. Před pokračováním v instalaci vyřešte všechny položky v seznamu, které mají stav Chyba . U položek se stavem Upozornění vyřešte co nejvíce položek ve vašem prostředí. Po vyřešení problémů vyberte Spustit kontrolu a restartujte kontrolu předpokladů. Podrobnější informace získáte otevřením souboru ConfigMgrPrereq.log v kořenovém adresáři systémové jednotky. Soubor protokolu může obsahovat další informace, které se nezobrazují v uživatelském rozhraní. Seznam pravidel a popisů požadovaných součástí instalace najdete v tématu Kontroly požadovaných součástí.

Na stránce Upgrade zobrazí instalační program celkový stav průběhu. Po dokončení instalace základního serveru lokality a systému lokality můžete průvodce zavřít. Konfigurace lokality pokračuje na pozadí.

Upgrade sekundární lokality

 1. Ověřte, že správce, který spouští instalační program, má následující práva zabezpečení:

  • Práva místního správce na serveru sekundární lokality

  • Role zabezpečení správce infrastruktury nebo úplný správce v nadřazené primární lokalitě

  • Práva správce systému (SA) k databázi lokality sekundární lokality

 2. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa, rozbalte položku Konfigurace lokality a pak vyberte uzel Lokality.

 3. Vyberte sekundární lokalitu, kterou chcete upgradovat. Na pásu karet na kartě Domů ve skupině Web vyberte Upgradovat.

 4. Výběrem možnosti Ano potvrďte rozhodnutí a spusťte upgrade sekundární lokality.

Upgrade sekundární lokality běží na pozadí. Po dokončení upgradu potvrďte stav v konzole Configuration Manager. Vyberte server sekundární lokality a pak na kartě Domů na pásu karet ve skupině Web vyberte Zobrazit stav instalace.

Úkoly po upgradu

Po upgradu lokality možná budete muset dokončit další úlohy, abyste upgrade dokončili nebo překonfigurovali lokalitu. Tyto úkoly můžou zahrnovat následující položky:

 • Upgrade Configuration Manager klientů
 • Upgrade konzol Configuration Manager
 • Opětovné povolení replik databáze pro body správy
 • Obnovení nastavení Configuration Manager funkcí, které používáte a které po upgradu nezachovají

Další kroky

Scénáře pro zjednodušení instalace Configuration Manager aktuální větve