Přidání aplikací ze Storu pro iOS do Microsoft Intune

Informace v tomto článku vám pomůžou přidat aplikace pro iOS Store do Microsoft Intune. Aplikace pro iOS Store jsou aplikace, které se Intune nainstalují na zařízení uživatelů. Uživatel je součástí zaměstnanců vaší společnosti. Aplikace pro iOS Store se aktualizují automaticky.

Poznámka

I když uživatelé zařízení s iOS/iPadOS můžou odebrat některé integrované aplikace pro iOS/iPadOS, jako jsou Akcie a Mapy, nemůžete tyto aplikace znovu nasadit pomocí Intune. Pokud uživatelé tyto aplikace odstraní, musí přejít na App Store a ručně je znovu nainstalovat.

Než začnete

Pomocí této metody můžete aplikace přiřazovat jenom v případě, že jsou v App Store bezplatné. Pokud chcete přiřazovat placené aplikace pomocí Intune, zvažte použití programu multilicenčního nákupu pro iOS/iPadOS.

Poznámka

Při práci s Microsoft Intune doporučujeme používat prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.

 2. Vyberte Aplikace>Všechny aplikace>Přidat.

 3. V podokně Vybrat typ aplikace vyberte v části Dostupné typy aplikací pro Store možnost Aplikace pro iOS Store.

 4. Klikněte na Vybrat.
  Zobrazí se postup přidání aplikace .

 5. Vyberte Hledat v App Store.

 6. V podokně Hledat v App Store vyberte národní prostředí App Store země/oblasti.

 7. Do vyhledávacího pole zadejte název (nebo část názvu) aplikace.
  Intune prohledá obchod a vrátí seznam relevantních výsledků.

 8. V seznamu výsledků vyberte požadovanou aplikaci a pak vyberte Vybrat.

  Stránka Informace o aplikaci se zobrazí v podokně Přidat aplikaci . Pokud je to možné, budou informace o aplikaci přidány na základě aplikace, kterou jste vybrali ze Storu.

 9. Na stránce Informace o aplikaci přidejte podrobnosti o aplikaci. V závislosti na zvolené aplikaci se můžou některé hodnoty v tomto podokně vyplnit automaticky:

  • Název: Zadejte název aplikace, který se má zobrazit na portálu společnosti. Ujistěte se, že název aplikace, který používáte, je jedinečný. Pokud je název aplikace duplicitní, zobrazí se uživatelům na portálu společnosti jenom jeden název.
  • Popis: Zadejte popis aplikace. Tento popis se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  • Vydavatel: Zadejte název vydavatele aplikace.
  • Adresa URL obchodu aplikací: Zadejte App Store adresu URL aplikace, kterou chcete vytvořit.
  • Minimální operační systém: V seznamu vyberte nejstarší verzi operačního systému, na kterou je možné aplikaci nainstalovat. Pokud aplikaci přiřadíte k zařízení se starším operačním systémem, nenainstaluje se.
  • Použitelný typ zařízení: V seznamu vyberte zařízení, která aplikace používá.
  • Kategorie: Volitelně můžete vybrat jednu nebo více předdefinovaných kategorií aplikací nebo kategorii, kterou jste vytvořili. Tím uživatelům usnadníte vyhledání aplikace při procházení portálu společnosti.
  • Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci v Portál společnosti: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se sada aplikací zobrazovala na hlavní stránce portálu společnosti, když uživatelé hledají aplikace.
  • Adresa URL informací: Volitelně zadejte adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  • Adresa URL ochrany osobních údajů: Volitelně zadejte adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů pro tuto aplikaci. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.
  • Vývojář: Volitelně zadejte název vývojáře aplikace. Toto pole je viditelné pouze správcům a není viditelné pro vaše uživatele.
  • Vlastník: Volitelně můžete zadat jméno vlastníka této aplikace, například personální oddělení. Toto pole je viditelné pouze správcům a není viditelné pro vaše uživatele.
  • Poznámky: Volitelně můžete zadat všechny poznámky, které chcete k této aplikaci přidružit. Toto pole uvidí jenom správce a koncoví uživatelé ho neuvidí.
  • Logo: Volitelně můžete nahrát ikonu, která bude přidružená k aplikaci. Tato ikona se zobrazí u aplikace, když uživatelé procházejí portál společnosti.
 10. Kliknutím na Další zobrazíte stránku Značky oboru.

 11. Pokud chcete přidat značky oboru pro aplikaci, klikněte na Vybrat značky oboru. Další informace najdete v: Použití řízení přístupu na základě role (RBAC) a značek oboru pro distribuované IT.

 12. Kliknutím na Další zobrazte stránku Přiřazení .

 13. Vyberte přiřazení skupin pro aplikaci. Další informace najdete v tématu Přidání skupin pro uspořádání uživatelů a zařízení.

 14. Kliknutím na Další zobrazte stránku Zkontrolovat a vytvořit. Zkontrolujte hodnoty a nastavení, které jste zadali pro aplikaci.

 15. Až budete hotovi, klikněte na Vytvořit a přidejte aplikaci do Intune.

Zobrazí se okno Přehled aplikace, kterou jste vytvořili.

Další kroky