Nastavení Intune

Tyto kroky nastavení vám pomůžou povolit správu mobilních zařízení (MDM) pomocí Intune. Zařízení je nutné spravovat, abyste mohli uživatelům dát přístup k prostředkům společnosti nebo spravovat nastavení na těchto zařízeních.

Ve většině scénářů jsou potřeba některé kroky, jako je nastavení předplatného Intune a nastavení autority MDM. Další kroky, jako je konfigurace vlastní domény nebo přidávání aplikací, jsou volitelné v závislosti na potřebách vaší společnosti.

Pokud v současné době používáte Microsoft Endpoint Configuration Manager ke správě počítačů a serverů, můžete cloudové připojení Správce konfigurace pomocí spoluspravování.

Tip

Pokud si v oprávněném plánu koupíte aspoň 150 licencí pro Intune, můžete použít FastTrack Center Benefit. Díky této službě s vám specialisté Microsoftu pracují na tom, aby vaše prostředí bylo připravené pro Intune. Viz FastTrack Centrum výhod pro Enterprise Mobility + Security (EMS).

Kroky Stav
1 Podporované konfigurace – před zahájením potřebujete znát informace. Patří sem podporované konfigurace a síťové požadavky.
2 Přihlaste se k Intune – přihlaste se ke zkušebnímu předplatnému nebo vytvořte nové předplatné Intune.
3 Konfigurace názvu domény – Nastavte registraci DNS tak, aby se název domény vaší společnosti propojuje s Intune. Uživatelé tak znají doménu při připojování k Intune a používání prostředků.
4 Přidání uživatelů a skupin – Přidejte uživatele a skupiny nebo připojte Active Directory k synchronizaci s Intune. Povinné, pokud vaše zařízení nejsou například zařízení bez uživatelů. Skupiny se používají k přiřazení aplikací, nastavení a dalších zdrojů.
5 Přiřazení licencí – uživatelům dejte oprávnění k používání Intune. Každý uživatel nebo zařízení bez uživatelů vyžaduje licenci Intune pro přístup ke službě.
6 Nastavení autority MDM – Zjednodušte úkoly správy pomocí skupin uživatelů a zařízení. Skupiny se používají k přiřazení aplikací, nastavení a dalších zdrojů.
7 Přidání aplikací – Aplikace se instalují do skupin a instalují se automaticky nebo volitelně.
8 Konfigurace zařízení – Nastavte profily, které spravují nastavení zařízení. Profily zařízení mohou předkonfigurovat nastavení pro funkce e-mailu, VPN, Wi-Fi a zařízení. Můžou taky omezit zařízení, aby chránila jak zařízení, tak data.
9 Přizpůsobení Portál společnosti – Přizpůsobte si Portál společnosti Intune, které uživatelé používají k registraci zařízení a instalaci aplikací. Tato nastavení se zobrazí v Portál společnosti i na Portál společnosti Intune webu.
10 Povolení registrace zařízení – Povolte správu Intune pro zařízení s iOS/iPadOS, Windows, Androidem a Macem nastavením autority MDM a povolením konkrétních platforem.
11 Konfigurace zásad aplikací – Zadejte konkrétní nastavení na základě zásad ochrany aplikací v Microsoft Intune.