Sdílet prostřednictvím


Sestavy Microsoftu 365 v Centru pro správu – Aktivita Formulářů

Řídicí panel Sestavy Microsoftu 365 zobrazuje přehled aktivit napříč produkty ve vaší organizaci. Umožňuje přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Podívejte se na téma s přehledem sestav.

Můžete například porozumět aktivitě každého uživatele s licencí k používání Microsoft Forms tím, že se podíváte na jejich interakci s formuláři. Pomůže vám také pochopit úroveň probíhající spolupráce tím, že se podíváte na počet vytvořených formulářů a formulářů, na které uživatel odpověděl.

Jak se dostat k sestavě aktivit formulářů

  1. V Centru pro správu přejděte na Sestavy a pak vyberte Využití.
  2. Na domovské stránce řídicího panelu klikněte na tlačítko Zobrazit více na kartě Formuláře.

Interpretace sestavy aktivit formulářů

Aktivity v sestavě Forms můžete zobrazit tak, že zvolíte kartu Aktivita .

Sestavy Microsoftu 365 – Microsoft Forms sestava aktivit.

Vyberte Zvolit sloupce a přidejte nebo odeberte sloupce ze sestavy.

Sestava aktivity formulářů – zvolte sloupce.

Data sestavy můžete také exportovat do excelového .csv souboru tak, že vyberete odkaz Exportovat . Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním.

V sestavě aktivity forms je možné zobrazit trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ale v sestavě vyberete konkrétní den, zobrazí se v tabulce data za dobu až 28 dnů od aktuálního data (ne data, kdy byla sestava vygenerována).

Položky Popis
Metrika Vysvětlení
Uživatelské jméno E-mailová adresa uživatele, který provedl aktivitu na Microsoft Forms.
Datum poslední aktivity (UTC) Poslední datum, kdy uživatel provedl aktivitu formuláře pro vybraný rozsah dat. Pokud chcete vidět aktivity, ke kterým došlo v konkrétní den, vyberte datum přímo v grafu.

Tím se tabulka vyfiltruje tak, aby zobrazovala data o souborové aktivitě jenom pro uživatele, kteří aktivitu provedli v daný den.
Počet vytvořených formulářů Počet formulářů, které uživatel vytvořil.
Počet odpovědí na formuláře Počet formulářů, na které uživatel odeslal odpovědi.