Sdílet prostřednictvím


Sestavy Microsoftu 365 v Centru pro správu – Aktivita projektu

Řídicí panel sestav Microsoft 365 vám zobrazuje přehled aktivit napříč produkty ve vaší organizaci. Můžete také přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Podívejte se na téma s přehledem sestav.

V sestavě aktivity projectu můžete porozumět aktivitě všech uživatelů s licencí k používání Microsoft Projectu tak, že se podíváte na jejich interakci s Projectem. Pomůže vám také pochopit úroveň probíhající spolupráce tím, že se podíváte na počet navštívených projektů a vytvořené nebo upravené úkoly.

Jak se dostat k sestavě aktivity projectu

  1. V Centru pro správu přejděte na stránku Využití sestav>.
  2. Na domovské stránce řídicího panelu vyberte v levém navigačním panelu Projekt .

Interpretace sestavy aktivit aplikace Project

Pomocí této sestavy můžete zobrazit aktivitu a využití Projectu ve vašem prostředí. V této sestavě uvidíte čtyři souhrnné grafy:
Sestavy Microsoftu 365 – Aktivita Projectu.

  • Aktivní uživatelé – zobrazuje denní aktivní uživatele na každý den v průběhu času. V současné době se to týká jenom Projectu pro web a Klient Project Online pro stolní počítače.
  • Aktivní uživatelé (podle klienta) – zobrazuje denní aktivní uživatele na každý den v průběhu času, rozdělené podle klienta (Project pro web vs. Klient Project Online pro stolní počítače).
  • Aktivita projektu – zobrazuje počet denních relací Projectu v průběhu času pro každého klienta (Project pro web a Klient Project Online pro stolní počítače).
  • Aktivita úkolu – zobrazuje denní počet úkolů vytvořených nebo upravovaných v průběhu času v Projectu pro web.

Sestava obsahuje také tabulku, která zobrazuje aktivitu pro každého uživatele projektu ve vašem prostředí.

Vyberte Zvolit sloupce a přidejte nebo odeberte sloupce z tabulky.

Sestava aktivit projektu – zvolte sloupce.

Data sestavy můžete také exportovat do excelového .csv souboru tak, že vyberete odkaz Exportovat . Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním.

V sestavě aktivity projektu je možné zobrazit trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud v sestavě vyberete konkrétní den, tabulka dat jednotlivých uživatelů se odpovídajícím způsobem aktualizuje tak, aby zobrazovala využití uživatelů v daný den. Tato funkce ale funguje jenom za posledních 28 dnů.

Vliv nastavení ochrany osobních údajů na řídicí panel

Pokud mají uživatelé nebo správci nastavení ochrany osobních údajů nastavené na Hodnotu Žádné, nemáme přesné metriky pro graf aktivity projectu pro Klient Project Online pro stolní počítače. Zobrazená čísla budou podsoučtěna. Další informace o nastavení ochrany osobních údajů najdete v tématu Použití nastavení zásad ke správě řízení ochrany osobních údajů pro Microsoft 365 Apps pro velké organizace.

Tabulka aktivit uživatelů

Níže jsou uvedené definice jednotlivých metrik v tabulce aktivit uživatelů.

Položka Popis
Uživatelské jméno Hlavní název uživatele.
Zobrazovaný název Zobrazované jméno je jméno a příjmení uživatele.
Datum poslední aktivity Poslední datum, kdy uživatel na tomto řádku provedl aktivitu v Projectu, včetně všech aktivit v souhrnných sestavách.
Navštívené projekty (desktopové) Počet projektů otevřených uživatelem v Klient Project Online pro stolní počítače v časovém rozsahu vybraném v pravém horním rohu stránky.
Navštívené projekty (web) Počet projektů navštívených uživatelem v Projectu pro web během časového rozsahu vybraného v pravém horním rohu stránky.
Vytvořené úkoly (web) Počet úkolů vytvořených uživatelem v Projectu pro web během časového rozsahu vybraného v pravém horním rohu stránky.
Upravené úkoly (web) Počet úkolů, které uživatel upravil v Projectu pro web během časového rozsahu vybraného v pravém horním rohu stránky.
Další Tato hodnota je pravdivá, pokud uživatel provedl aktivitu v Klient Project Online pro stolní počítače nebo v Projectu pro web (která není pokryta ostatními sloupci) v časovém rozsahu vybraném v pravém horním rohu stránky. Pokud uživatel nemá, je tato hodnota false.