Konfigurace nastavení sdílené poštovní schránky Microsoftu 365

Po vytvoření sdílené poštovní schránky budete chtít nakonfigurovat některá nastavení pro uživatele poštovní schránky, například přeposílání e-mailů a automatické odpovědi. Později můžete chtít změnit další nastavení, například název poštovní schránky, členy nebo oprávnění člena.

Změna názvu sdílené poštovní schránky

 1. V Centru pro správu přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak vyberte Upravit v části Základní informace.

 3. Zadejte nový název sdílené poštovní schránky.

 4. Vyberte Uložit.

Změna e-mailové adresy sdílené poštovní schránky

 1. V Centru pro správu přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak v části Email adresy vyberte Upravit.

 3. Zadejte novou e-mailovou adresu sdílené poštovní schránky. Pokud chcete změnit primární e-mailovou adresu, musí mít vaše poštovní schránka více než jeden e-mailový alias.

Přeposlání e-mailů, které byly odeslané do sdílené poštovní schránky

Ke sdílené poštovní schránce nemusíte přiřazovat licenci, abyste do ní mohli přeposílat e-maily, které se do ní odešlou. Zprávy můžete přeposlat na libovolnou platnou e-mailovou adresu nebo distribuční seznam.

 1. V Centru pro správu přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak v části Email přeposílání vyberte Upravit.

 3. Zaškrtněte políčko Přeposlat všechny e-maily odeslané do této poštovní schránky. Zadejte jednu e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy přeposlat. Může to být libovolná platná e-mailová adresa. Pokud chcete předávat dál na více adres, musíte pro tyto adresy vytvořit distribuční skupinu a do tohoto pole zadat název skupiny.

 4. Vyberte Uložit.

Odesílání automatických odpovědí ze sdílené poštovní schránky

 1. V Centru pro správu přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak v části Automatické odpovědi vyberte Upravit.

 3. Zaškrtněte políčko Pro odesílání automatických odpovědí odesílatelům v rámci této organizace.

 4. Zadejte odpovědi, které chcete poslat lidem ve vaší organizaci nebo mimo ni. Nemůžete přidávat obrázky, pouze text.

 5. Vyberte Uložit.

Umožnění všem vidět odeslané e-maily (odpovědi)

Ve výchozím nastavení se zprávy odeslané ze sdílené poštovní schránky neukládají do složky Odeslaná pošta ve sdílené schránce. Místo toho se ukládají do složky Odeslaná pošta, která patří osobě, která e-mail odeslala.

Pokud chcete všem umožnit, aby se odesílaný e-mail zobrazoval, upravte v Centru pro správu nastavení sdílené poštovní schránky. V části Odeslaná pošta vyberte Upravit. Vyberte požadované možnosti odesílaných položek.

Volba aplikací, které může sdílená poštovní schránka používat pro přístup k e-mailu Microsoftu

 1. V Centru pro správu přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak v části Email aplikace vyberte Upravit.

 3. Zaškrtněte políčka u všech aplikací, které mají členové používat pro přístup ke sdílené poštovní schránce.

 4. Vyberte Uložit.

Blokování sdílené poštovní schránky z důvodu soudního sporu

Další informace o blokování z důvodu soudního sporu najdete v tématu Vytvoření blokování z důvodu soudního sporu.

 1. Přejděte do Centra pro správu Exchange.

 2. VybertePoštovní schránkypříjemců> a vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete spravovat.

 3. Na kartě Ostatní vyberte Upravit v části Blokování z důvodu soudního sporu.

 4. Zadejte dobu trvání, případně poznámku o blokování uživatele a adresu URL s dalšími informacemi.

 5. Vyberte Uložit.

Přidání nebo odebrání členů

 1. V Centrum pro správu Microsoftu 365 přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak v části Členové vyberte Upravit.

 3. Udělejte jedno z následujícího:

  • Pokud chcete přidat členy, vyberte Přidat členy, vyhledejte nebo vyberte člena, který chcete přidat, a pak vyberte Uložit.
  • Pokud chcete členy odebrat, vyhledejte člena v případě potřeby pomocí vyhledávacího pole, zrušte výběr člena a zvolte Odebrat člena.

Přidání nebo odebrání oprávnění členů

 1. V Centrum pro správu Microsoftu 365 přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak vyberte Členové>Přizpůsobit oprávnění.

  Vyberte Upravit vedle oprávnění, které chcete pro člena změnit.

 3. Udělejte jedno z následujícího:

  • Pokud chcete toto oprávnění udělit dalšímu členovi, vyberte Přidat oprávnění, vyhledejte nebo vyberte člena, kterého chcete přidat, a pak vyberte Uložit.
  • Pokud chcete odebrat oprávnění člena, vyhledejte člena v případě potřeby pomocí vyhledávacího pole, vyberte X vedle jména člena a pak vyberte Uložit.

Zobrazení nebo skrytí sdílené poštovní schránky v globálním seznamu adres

Pokud se rozhodnete sdílenou poštovní schránku v globálním seznamu adres nezobrazit, poštovní schránka se nezobrazí v seznamu adres vaší organizace, ale přesto bude dostávat e-maily odeslané na ni.

 1. V Centrum pro správu Microsoftu 365 přejděte na Skupiny >Teams &Sdílené poštovní schránky.

 2. Vyberte sdílenou poštovní schránku, kterou chcete upravit, a pak vyberte Upravitv části Zobrazit v globálním seznamu adres.

 3. Vyberte požadovanou možnost vedle možnosti Zobrazit v globálním adresáři mé organizace. Vyberte Uložit.

Poznámka

Skrytím sdílené poštovní schránky v seznamu adres nebude možné novým členům sdílené poštovní schránky přidat skrytou poštovní schránku do svého outlookového profilu, dokud se sdílená poštovní schránka znovu nezobrazí v seznamu adres.

Informace o sdílených poštovních schránkách (článek)
Vytvoření sdílené poštovní schránky (článek)
Převod poštovní schránky uživatele na sdílenou poštovní schránku (článek)
Odebrání licence ze sdílené poštovní schránky (článek)