Pokročilé indexování zdrojů dat správců a zdrojů dat, které nejsou správci osobních údajů

Když se do případu eDiscovery (Premium) přidá zdroj dat správce nebo zdroj dat, který není správcem, přeindexuje se veškerý obsah, který byl považován za částečně indexovaný nebo u kterého došlo k chybám indexování. Proces přeindexování se nazývá Rozšířené indexování. Existuje mnoho důvodů, proč je obsah částečně indexovaný nebo obsahuje chyby indexování. To zahrnuje soubory obrázků nebo přítomnost obrázků v souboru, nepodporované typy souborů nebo omezení indexování velikosti souboru.

U sharepointových souborů se rozšířené indexování spouští jenom u položek označených jako částečně indexované nebo u položek s chybami indexování. V Exchangi nejsou e-mailové zprávy s obrázkovými přílohami označené jako částečně indexované nebo s chybami indexování. To znamená, že tyto soubory nebudou indexovány procesem rozšířeného indexování.

Další informace o podpoře zpracování a částečně indexovaných položkách najdete tady:

Tip

Pokud nejste zákazníkem E5, využijte 90denní zkušební verzi řešení Microsoft Purview a zjistěte, jak můžou další funkce purview pomoci vaší organizaci spravovat požadavky na zabezpečení dat a dodržování předpisů. Začněte hned v centru zkušebních verzí Portál dodržování předpisů Microsoft Purview. Přečtěte si podrobnosti o podmínkách registrace a zkušebních verzích.

Zobrazení rozšířených výsledků indexování

Po dokončení procesu rozšířeného indexování můžete získat přehled o účinnosti opětovného zpracování. V zobrazení Upřesnit výsledky indexování na kartě Zpracování případu graf uvádí počet položek přidaných do hybridního indexu. Hybridní index je místo, kde eDiscovery (Premium) ukládá znovu zpracovaný obsah.

Toto zobrazení obsahuje také počet položek, které vyžadují nápravu, a další graf chyb podle typu souboru. Další informace najdete tady:

Aktualizace rozšířeného indexu

Když se do případu eDiscovery (Premium) přidá zdroj dat správce nebo jiný zdroj dat než správce, všechny částečně indexované položky se znovu zpracují. S určitou dobou se ale do poštovní schránky uživatele nebo účtu OneDrivu můžou přidávat další částečně indexované položky. V případě potřeby můžete index aktualizovat pro konkrétní zdroj dat správce nebo zdroj dat, který není správcem. Další informace najdete v tématu Správa správců v případě eDiscovery (Premium). Index všech správců a zdrojů dat, které nejsou správci, můžete v případě aktualizovat také tak, že na kartě Zpracovánívyberete Aktualizovat index.

Poznámka

Aktualizace indexů správců a indexů, které nejsou správci, je dlouhotrvající proces. V případě doporučujeme neaktualizovat indexy více než jednou denně.