Onemocnění

Tato unbundled pojmenovaná entita rozpozná text, který odpovídá názvům onemocnění, jako je diabetes. Podporuje pouze anglické termíny. Je také součástí všech lékařských podmínek a ujednání v balíčku pojmenované entity SIT.

Tip

Pokud nejste zákazníkem E5, využijte 90denní zkušební verzi řešení Microsoft Purview a zjistěte, jak můžou další funkce purview pomoci vaší organizaci spravovat požadavky na zabezpečení dat a dodržování předpisů. Začněte hned v centru zkušebních verzí Portál dodržování předpisů Microsoft Purview. Přečtěte si podrobnosti o podmínkách registrace a zkušebních verzích.

Úroveň spolehlivosti

High (Vysoká)