Sdílet prostřednictvím


Scénář: Hromadné generování dokumentů pomocí Microsoft Syntex

Pomocí sestavení obsahu můžete automaticky hromadně generovat dokumenty. Tyto dokumenty jsou založené na moderní šabloně naplněné hodnotami ze zdroje dat, jako je sharepointový seznam nebo databáze.

Použité funkce:

  • Sestavení obsahu
  • Power Automate

Obrázek obecného firemního člověka v rušném kancelářském prostředí

Prodlužování smluv

Sestavení obsahu můžete použít k hromadnému generování dokumentů pomocí šablony. Musíte poslat korespondenci všem svým dodavatelům, abyste jim připomněli nadcházející prodlužování platnosti smlouvy.

Implementace řešení Syntex:

Diagram znázorňující kroky hromadného generování dokumentů pomocí syntexu

  1. Nastavte knihovnu dokumentů SharePointu, kam chcete ukládat dopisy s připomenutím. 

  2. Nastavte sharepointový seznam s požadovanými podrobnostmi o dodavateli. 

  3. Přejděte do knihovny dokumentů a vytvořte moderní šablonu pomocí dopisu s připomenutím. Vytvořte pole pro hodnoty, které představují podrobnosti o dodavateli, a přidružte je ke sloupcům sharepointového seznamu, který jste předtím nastavili. 

  4. Teď vytvořte tok Power Automate pomocí akce Generovat dokument pomocí Syntexu a s ruční aktivační událostí pro získání položek v seznamu. Tím se zajistí, že budete moct generovat dokumenty, když budete chtít pro všechny hodnoty v seznamu. 

Poznámka

I když tento příklad používá sharepointový seznam jako zdroj dat, můžete použít libovolný zdroj dat jako aktivační událost pro generování dokumentů, pokud máte přístup k požadovanému konektoru Power Automate.