Chyba Export se nezdařila s typem chyby FailedToSearchMailboxes při pokusu o export výsledků hledání eDiscovery do souboru PST v Exchange Online

Poznámka

Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Pro další informace o této změně si přečtěte tento blog.

Původní číslo KB:  2957583

Problém

Jako správce, který chce exportovat výsledky hledání eDiscovery In-Place eDiscovery do souboru PST, kliknete na Exportovat do souboru PST v Centru pro správu Exchange v Exchange Online. Zobrazí se však chybová zpráva podobná následující:

Nepodařilo se exportovat ID položky: id:mailbox@contoso.com ze zdroje s chybou: [FailedToSearchMailboxes] Export se nezdařil s typem chyby: FailedToSearchMailboxes. Zpráva: Výsledky jsou seřazené, ale nekonzistentní s položkou odkazu. MailboxGuid:...', ReferenceItem:'001B 2013-10-04 T 09:29:32 .000000000001D40002A8AD', Urážející položka:'001B 2013-10-16 T 16:01:44 .000000000001D400029FF1'

Poznámka

Poznamenejte si data v chybové zprávě. V předchozím příkladu se zobrazí tučným písmem.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Výsledky hledání obsahují poškozené zprávy, které se neexportuje do souboru PST.
 • V zadaném rozsahu dat hledání pro exportéra PST je příliš mnoho zpráv, které by bylo možno zpracovat.

Řešení

Tento problém vyřešíte takto:

 1. Zkontrolujte poštovní schránku, která je zadaná v chybě, a podívejte se, jestli jsou zprávy, které spadají do rozsahu dat, které jsou uvedené v této chybě. Pokud jedna nebo více zpráv spadá do rozsahu dat hledání, zálohujte je, odstraňte je z poštovní schránky a pak znovu proveďte vyhledávání eDiscovery.

  Otestujte, jestli je problém vyřešený. Pokud problém potrvá, přejděte ke kroku 2.

 2. Export eDiscovery oddělte do dávek seřazených podle data. Příklad:

  StartDate '10/04/2013' -EndDate '10/17/2013'
  StartDate '02/16/2014' -EndDate '02/27/2014'
  

  Otestujte, jestli je problém vyřešený. Pokud problém potrvá, přejděte ke kroku 3.

 3. Proveďte vyhledávání eDiscovery bez zadání počátečního a koncového data a pak exportujte do souboru PST.

Další informace

Další informace najdete v článku Export výsledků hledání eDiscovery do souboru PST.

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.