Weby ztratí vazby certifikátů SSL na Office Online Server

Příznaky

Zvažte následující příklad:

  • Weby ve službě Internetová informační služba (IIS) vytvoříte vazbu pomocí certifikátu SSL.
  • Office Online Server běží na serveru.

V tomto scénáři se při restartování serveru certifikát z webů zruší. K tomuto problému také někdy dochází náhodně. Tento problém můžete zobrazit zobrazením vazeb ve Správci služby IIS.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože certifikát nemá jedinečné pole Popisný název . Toto pole vyžaduje Microsoft Office Online. Proto správce Microsoft Offices Online odebere vazby.

Pole Popisný název musí být jedinečné v úložišti důvěryhodných kořenových certifikačních autorit. Pokud máte více certifikátů, které sdílejí pole Popisný název, proces vytvoření farmy selže, protože rutina New-OfficeWebAppsFarm nemůže zjistit, které certifikáty použít.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, ujistěte se, že certifikát obsahuje jedinečné pole Popisný název .

Odkazy

Office Online Server plánu