Doporučení – zvýšení úrovně a certifikace obsahu Power BI

Přehled doporučování

Organizace často disponují velkým množstvím obsahu Power BI, který můžou uživatelé sdílet a opakovaně používat, a při těchto větších objemech může být obtížné identifikovat důvěryhodný a autoritativní obsah. Právě doporučení je způsob, jak uživatelům usnadnit nalezení vysoce kvalitního obsahu, který potřebují. Doporučený obsah je jasně označený – v Power BI i na jiných místech, kde ho uživatelé hledají (například v Excelu). V některých hledáních se mu přiřadí i priorita a v některých seznamech ho můžete seřadit.

K dispozici jsou dva typy doporučení: zvýšení úrovně a certifikace.

 • Zvýšení úrovně: Zvýšení úrovně umožňuje uživatelům zvýraznit obsah, který je podle nich hodnotný, přínosný a připravený pro ostatní uživatele. Podpoří se tím jeho šíření v organizaci formou spolupráce.

  Úroveň může jednoduše zvýšit kterýkoli vlastník obsahu nebo kterýkoli člen s oprávněním pro zápis v pracovním prostoru, kde se tento obsah nachází – stačí, že se domnívá, že je vhodný ke sdílení.

  Naučte se propagovat obsah.

 • Certifikace: Označuje, že obsah vyhovuje standardům kvality organizace a je možné ho považovat za spolehlivý, autoritativní a připravený pro použití v rámci organizace.

  K certifikaci obsahu má oprávnění jen vybraná skupina kontrolorů (definovaná správcem Power BI). Vlastníci obsahu, kteří chtějí nechat svůj obsah certifikovat, ale nemají k tomu oprávnění, musí postupovat podle pokynů organizace.

  Přečtěte si, jak certifikovat obsah nebo požádat o certifikaci.

  Certifikace je k dispozici jen v případě, že ji správce Power BI ve vaší organizaci povolil a nakonfiguroval .

Následující obrázek znázorňuje přehledné označení doporučeného obsahu (se zvýšenou úrovní a certifikací), když hledáte datovou sadu pro vytvoření sestavy.

Screenshot of endorsed datasets in a dataset selection dialog.

Typy obsahu, které je možné doporučit

Power BI aktuálně podporuje doporučení pro:

 • Datové sady
 • Toky dat
 • Sestavy
 • Aplikace

Identifikace doporučeného obsahu

Doporučený obsah je označený odznáčky a ikonami v seznamech, na kartách a na dalších místech, a to v Power BI i na dalších místech, kde se může nacházet, třeba v Excelu. Doporučený obsah identifikují následující odznáčky a ikony.

Odznáček Ikona
Screenshot of Certification badge. Screenshot of certification icon.
Screenshot of promotion badge. Screenshot promotion icon.

Když jste v sestavě nebo aplikaci, vidíte stav doporučení i v záhlaví.

 • Certifikace je označena v záhlaví i v rozevíracím seznamu záhlaví, kde můžete také zjistit, kdo certifikaci provedl.

  Screenshot showing certification badge in a report header.

 • Zvýšení úrovně je označeno jen v rozevíracím seznamu záhlaví.

  Screenshot showing promotion badge in a report header.

Rozhodování, jestli aplikaci nebo sestavu doporučit

Smyslem doporučení je označování položek obsahu (aplikací, sestav, datových sad a datových toků), jejichž nalezení chcete usnadnit, aby je lidé používali a případně dále sdíleli.

Když sdílíte data se širokou cílovou skupinou, osvědčeným postupem v Power BI je jejich sdílení prostřednictvím aplikace. Pokud se přidržíte tohoto osvědčeného postupu, budete chtít, aby uživatelé tuto aplikaci snadno našli. Právě z tohoto důvodu byste měli aplikaci doporučit.

Pokud ale chcete přímo sdílet i sestavy, pak doporučte je.

Bez ohledu na to, jestli sdílíte sestavu, nebo aplikaci, bude platit, že pokud jsou základní datové sady přehledné a připravené ke sdílení, je vhodné doporučit i je. Totéž platí i pro toky dat.

Další kroky