Prozkoumání dat v mobilní aplikaci Power BI na Apple Watch

Pomocí aplikace Power BI Apple Watch můžete přímo na hodinkách zobrazit klíčové ukazatele výkonu a dlaždice karet z řídicích panelů Power BI. Klíčové ukazatele výkonu a dlaždice karet jsou nejvhodnější pro poskytnutí míry prezenčních signálů na malé obrazovce. Řídicí panel můžete aktualizovat ze svého řídicího panelu i Telefon nebo ze samotného kukátku.

Instalace aplikace Apple Watch

Aplikace Power BI Apple Watch je součástí aplikace Power BI pro iOS, takže když si stáhnete aplikaci Power BI do i Telefon z Apple App Storu, automaticky si také stáhnete aplikaci Power BI Apple Watch. Průvodce Apple vysvětluje, jak nainstalovat aplikace Apple Watch.

Použití aplikace Power BI na Apple Watch

Přejděte do aplikace Power BI Apple Watch buď z úvodního panelu kukátku, nebo klepnutím na widget Power BI (pokud je nakonfigurovaný) přímo z ciferníku.

Photograph shows an Apple Watch with the Power BI app.

Aplikace Power BI Pro Apple Watch se skládá ze dvou částí.

 • Obrazovka indexu umožňuje rychlý přehled všech dlaždic klíčových ukazatelů výkonu a karet ze synchronizovaného řídicího panelu.

  Photograph of an Apple Watch with the index screen.

 • Dlaždice v detailním režimu umožňuje klepnout na dlaždici na obrazovce indexu pro podrobné zobrazení konkrétní dlaždice.

  Photograph showing an Apple Watch displaying a tile.

Aktualizace řídicího panelu z Apple Watch

Synchronizovaný řídicí panel můžete aktualizovat přímo z hodinek.

 • V zobrazení řídicího panelu v aplikaci kukátku stiskněte hlubokou obrazovku a klepněte na Aktualizovat.

Aplikace watch teď bude synchronizovat řídicí panel s daty z služba Power BI.

Poznámka:

Aplikace watch komunikuje s Power BI prostřednictvím mobilní aplikace Power BI na i Telefon. Proto musí být aplikace Power BI spuštěná na vašem i Telefon alespoň na pozadí, aby se řídicí panel v aplikaci watch aktualizoval.

Aktualizace řídicího panelu na Apple Watch z i Telefon

Řídicí panel, který je na Apple Watch, můžete také aktualizovat z i Telefon.

 1. V Power BI na i Telefon otevřete řídicí panel, který chcete synchronizovat s Apple Watch.
 2. Vybrat další možnosti (...) >Synchronizovat s kukátkem

Power BI zobrazuje indikátor synchronizace řídicího panelu s hodinkami.

S hodinkami můžete synchronizovat jenom jeden řídicí panel najednou.

Tip

Pokud chcete zobrazit dlaždice z více řídicích panelů na hodinkách, vytvořte v služba Power BI nový řídicí panel a připněte na něj všechny relevantní dlaždice.

Nastavení vlastního widgetu Power BI

Konkrétní dlaždici Power BI můžete také zobrazit přímo na tváři Apple Watch, aby byla viditelná a přístupná vždy.

Widget Power BI Apple Watch se aktualizuje téměř v době, kdy se data aktualizují, a udržuje potřebné informace vždy aktuální.

Přidání widgetu Power BI do ciferníku

Viz Přizpůsobení tváře Apple Watch v příručce Apple.

Změna textu ve widgetu

Vzhledem k malému prostoru na tváři Apple Watch vám aplikace Power BI Apple Watch umožní změnit název widgetu tak, aby odpovídal malému prostoru.

 1. Na svém i Telefon přejděte do řídicí aplikace Apple Watch.
 2. Vyberte Power BI.
 3. Přejděte do pole pro název widgetu a zadejte nový název.

Photograph showing an iPhone with the My Watch app open and the Power BI icon visible.

Poznámka:

Pokud název nezměníte, widget Power BI zkracuje název na počet znaků, které se vejdou do malého prostoru na ciferníku.

Úvahy a omezení

 • Vizuály karet, které mají počítanou funkci na barvě popisku dat a které jsou připnuté k řídicímu panelu, se nemusí při synchronizaci řídicího panelu zobrazit na Apple Watch.

Vaše zpětná vazba nám pomůže rozhodnout se, co v budoucnu implementovat, takže nezapomeňte hlasovat pro další funkce, které byste rádi viděli v mobilních aplikacích Power BI.