Sdílet prostřednictvím


Registrace nebo nákup služby Power BI jako jednotlivec

služba Power BI může být vaším nástrojem pro analýzu a vizualizaci osobních dat a může také sloužit jako analytický a rozhodovací modul pro skupinové projekty, divize nebo celé společnosti. Tento článek vysvětluje, jak můžou jednotlivci používat samoobslužnou registraci a samoobslužný nákup a získat bezplatnou, placenou nebo zkušební licenci pro služba Power BI pro sebe. Pokud jste globální správce nebo správce fakturace, podívejte se na licencování Power BI pro vaši organizaci. Pokud si chcete stáhnout bezplatný Power BI Desktop, přečtěte si článek Získání Power BI Desktopu.

Definice a přehled samoobslužné registrace a samoobslužného nákupu najdete v samoobslužné službě pro Power BI.

Popis možností licence a předplatného pro Power BI a Prostředky infrastruktury najdete v tématu Koncepty a licence Microsoft Fabric.

Power BI a prostředky infrastruktury

Microsoft Fabric je platforma, která uživatelům umožňuje získat, vytvářet, sdílet a vizualizovat data pomocí různých nástrojů. Pokud chcete sdílet obsah a spolupracovat v Microsoft Fabricu, musí mít vaše organizace předplatné kapacity a alespoň jednu licenci pro jednotlivé uživatele. Licence pro jednotlivé uživatele jsou: prostředky infrastruktury, Power BI Pro a Premium na uživatele Power BI. Další informace najdete v částech Licence kapacity a Uživatelské licence v článku Licence infrastruktury.

Power BI je jednou z možností dostupných v Microsoft Fabric. Power BI je jednou z komponent Fabric. Power BI je také k dispozici jako samostatná služba. Můžete být někdo, kdo používá jenom prostředí Power BI, a vy můžete být někdo, kdo pracuje s více než jedním z prostředí Fabric.

Scénáře licencí

Tento graf vám pomůže určit, jaký typ licence a předplatného potřebujete. Power BI Desktop je vždy zdarma. Fabric nabízí bezplatnou licenci Fabric, zkušební verzi kapacity Fabric a placené možnosti licencí Power BI (Pro a PPU). Power BI nabízí tři licence: Prostředky infrastruktury zdarma, Power BI Pro a PPU.

 • Bezplatná licence Microsoft Fabric nabízí možnost používat funkce Power BI dostupné pro bezplatné uživatele.
 • Bezplatná licence Microsoft Fabric nabízí možnost vyzkoušet všechny funkce Fabric dostupné pro bezplatné uživatele. Pokud chcete používat funkce pro spolupráci a sdílení, budete také potřebovat přístup k kapacitě Premium organizace. Kapacita Premium je místo, kde vaši kolegové pro a PPU sdílejí obsah s vámi.
 • 60denní zkušební verze fabric poskytuje zkušební kapacitu pro vytvoření a práci se všemi typy položek dostupnými v Prostředcích infrastruktury (včetně Power BI). Jinak pokud chcete plně používat bezplatnou licenci Fabric, kupte kapacitu Fabric.
 • 60denní zkušební verze Power BI Pro poskytuje placené funkce Pro. Stáváte se správcem předplatného a můžete přidávat uživatele a přiřazovat bezplatné licence pro Power BI a Prostředky infrastruktury.
 • Placená licence na uživatele pro Power BI (Pro nebo PPU) poskytuje přístup k placeným funkcím Power BI Pro. Přístup zahrnuje samostatné Power BI a prostředí Power BI v rámci prostředků infrastruktury.

Další informace o licencích a předplatných najdete v tématu Licence a předplatná.

Při rozhodování o tom, jakou licenci + model předplatného potřebujete, položte si tyto otázky. "Budu používat jenom Power BI, nebo budu používat jiné prostředí v Prostředcích infrastruktury?" "Budu vytvářet obsah nebo budu využívat jenom obsah vytvořený ostatními?" "Budu sdílet svůj obsah s ostatními?", "Mám přístup k předplatnému kapacity Power BI Premium?". Nápovědu k zodpovězení těchto otázek najdete v seznamu funkcí Power BI pro uživatele, co je Premium a Licence a předplatná pro firemní uživatele a uživatele.

Scénář Tvůrce Příjemce
Sestavu vytvoříte v Power BI Desktopu (. PBIX). Pak ho publikujete do svého pracovního prostoru na služba Power BI. Jako tvůrce potřebujete jenom bezplatnou desktopovou aplikaci a bezplatnou licenci Fabric k publikování do vašeho pracovního prostoru v služba Power BI pro vlastní použití. Pokud ale chcete tento obsah sdílet s ostatními, musíte mít placenou licenci Power BI Pro nebo PPU. Uživatelé nevidí obsah v pracovním prostoru Můj pracovní prostor jiných lidí, pokud se vlastníci nerozhodnou sdílet. Pokud chcete zobrazit sdílený obsah, musíte mít placenou licenci.
Sestavu vytvoříte v Power BI Desktopu (. PBIX) a nasdílejte soubor PBIX ostatním uživatelům, kteří soubor otevřou v Power BI Desktopu. Není potřeba licencování, stáhnout a nainstalovat jenom aplikaci Power BI Desktop. Není potřeba licencování, stáhnout a nainstalovat jenom aplikaci Power BI Desktop.
Sestavu vytvoříte v Power BI Desktopu (. PBIX) a publikujte ho do sdíleného pracovního prostoru v služba Power BI. Placená licence potřebná k publikování do sdílených pracovních prostorů Placená licence nutná k zobrazení obsahu, pokud není pracovní prostor hostovaný v kapacitě Premium. V případě pracovních prostorů v kapacitě Premium potřebuje příjemce k zobrazení této sestavy jenom licenci Fabric (zdarma).
Odeslali jste odkaz na sestavu hostované na služba Power BI a chcete ji zobrazit. Ke sdílení odkazu potřebujete placenou licenci. K sdílení odkazu na sestavu, která je v kapacitě Premium, potřebujete licenci Fabric (zdarma). K zobrazení sestavy se vyžaduje placená licence, pokud není sestava hostovaná v kapacitě Premium. Pro sestavy hostované v kapacitě Premium potřebuje uživatel k zobrazení této sestavy jenom licenci Fabric (zdarma).

Podporované e-mailové adresy

Než začnete samoobslužný proces, je důležité zjistit, jaké typy e-mailových adres můžete použít k registraci nebo nákupu Power BI.

Power BI vyžaduje, abyste použili pracovní nebo školní e-mailovou adresu. Nemůžete se zaregistrovat ani koupit pomocí e-mailových adres poskytovaných zákaznickými e-mailovými službami nebo telekomunikačními poskytovateli. Mezi tyto služby patří outlook.com, hotmail.com, gmail.coma další. Pokud nemáte pracovní nebo školní účet, přečtěte si o alternativních způsobech registrace.

Power BI si můžete zaregistrovat nebo zakoupit s adresami .gov nebo .mil, ale tento přístup vyžaduje jiný proces. Další informace najdete v tématu Registrace organizace státní správy USA v služba Power BI.

Samoobslužná registrace vám umožní získat bezplatnou individuální licenci pro Prostředky infrastruktury a Power BI.

Podle těchto kroků si zaregistrujte účet pro služba Power BI. Každý účet vyžaduje licenci a možnosti jsou bezplatné, Pro, PPU (Premium na uživatele) nebo zkušební verze. Tato část popisuje proces registrace bezplatné licence. S bezplatnou licencí si můžete vyzkoušet vlastní služba Power BI pomocí pracovního prostoru Můj pracovní prostor, využívat obsah z pracovního prostoru Power BI přiřazeného ke kapacitě Power BI Premium a zahájit individuální zkušební verzi Prostředků infrastruktury. Další informace najdete v tématu Funkce Power BI podle typu licence.

Přesný postup registrace se liší v závislosti na vaší organizaci a na tom, co vyberete pro zahájení procesu. Existuje mnoho různých způsobů, jak se zaregistrovat k služba Power BI jako jednotlivec, a postup v tomto článku platí pro dva nejběžnější.

 • Vyberte tlačítko Vyzkoušet zdarma nebo Spustit zdarma. Tyto typy tlačítek najdete v powerbi.microsoft.comsouvisejících produktech Microsoftu a v dokumentačních a marketingových článcích.
 • Dostanete e-mail s odkazem na řídicí panel, sestavu nebo aplikaci Power BI. A kliknutím na odkaz se poprvé přihlásíte k tomuto účtu Power BI.

Poznámka:

Power BI je jednou z možností dostupných v Microsoft Fabric. Microsoft Fabric je komplexní sada analytických služeb, a to vše na jednom místě. Další informace o prostředcích infrastruktury najdete v tématu Co je Microsoft Fabric?

 1. Vyberte Vyzkoušet zdarma nebo Začínáme z powerbi.microsoft.com.

  Snímek obrazovky služba Power BI zobrazující powerbi.microsoft.com ve webovém prohlížeči

  Nebo vyberte e-mailový odkaz na řídicí panel, sestavu nebo aplikaci Power BI.

  Snímek obrazovky služba Power BI zobrazující e-mail odesílaný z powerbi.com

 2. Po zobrazení výzvy se přihlaste pomocí účtu organizace.

  Snímek obrazovky služba Power BI s výzvou k zadání nové e-mailové adresy

 3. V tomto příkladu vás Microsoft 365 rozpozná a ví, že už máte nainstalovanou aspoň jednu jinou službu Microsoftu. Vyberte Sign in (Přihlásit se).

  Snímek obrazovky služba Power BI ukazující, že Microsoft e-mail rozpozná.

 4. V tomto okamžiku možná budete muset počkat, když Microsoft nastavuje nového tenanta. V opačném případě se služba Power BI otevře v prohlížeči.

Teď máte bezplatnou licenci Fabric k prozkoumání bezplatných funkcí všech prostředí Fabric, včetně služba Power BI. Pokud je dostatečná bezplatná licence Fabric, nemusíte dělat nic jiného. Pokud zjistíte, že potřebujete upgradovat, spusťte zkušební verzi nebo si kupte placenou licenci.

Použití samoobslužné registrace ke spuštění individuální zkušební verze Fabric

Blahopřejeme k prvnímu přihlášení k účtu Fabric. Teď máte bezplatnou licenci. Tato část popisuje, jak zahájit zkušební verzi. Pokud si chcete koupit placenou licenci pro Power BI, podívejte se na nákup Power BI.

Pokud je dostatečná bezplatná licence Fabric, nemusíte dělat nic jiného. V služba Power BI s bezplatnou licencí je spousta věcí, zejména pokud tvůrci Power BI sdílejí svůj obsah s vámi v kapacitě Premium.

Pokud ale chcete sdílet obsah a spolupracovat v dalších službách Fabric, potřebujete kapacitu Fabric. Abyste mohli využívat placené funkce v služba Power BI, potřebujete licenci Power BI Pro nebo PPU. Pokud je veškerý obsah, který potřebujete, uložený v kapacitě Premium, nemusí být licence Pro nebo PPU nutná.

Zkušební verze Fabric zahrnuje licenci na placenou verzi Power BI, která zahrnuje licenci Power BI Premium na uživatele (PPU). Zkušební verze zahrnuje také zkušební kapacitu prostředků infrastruktury, která se má použít k prozkoumání všech prostředí Fabric.

Zákazníci obvykle spustí zkušební verzi jedním ze dvou způsobů:

 • Když začnete zkoumat služba Power BI nebo některou z dalších služeb v Prostředcích infrastruktury, pokusíte se použít funkci, která vyžaduje placenou licenci nebo kapacitu Fabric. Prostředky infrastruktury automaticky zahájí zkušební verzi Fabric. Některé funkce služba Power BI vyžadují licenci Pro nebo PPU.

  Snímek obrazovky služba Power BI s dialogovým oknem zkušební verze Power BI

 • Zkušební verze je možné zahájit také od správce účtu. Otevřete svého správce účtů tak, že vyberete malou fotku v pravém horním rohu.

  Snímek obrazovky zobrazující správce účtů a tlačítko Spustit zkušební verzi

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro výběr možnosti Spustit zkušební verzi

Zkušební licence vás upgraduje s kapacitou zkušební verze Microsoft Fabric. Vytvářejte a pracovat s libovolnými typy položek infrastruktury a získejte přístup k placeným funkcím služba Power BI.

Snímek obrazovky s domovskou obrazovkou Fabric

Další informace o zkušebních verzích najdete v tématu Zkušební verze Fabric.

Vypršení platnosti zkušební verze

Zkušební verzi můžete zrušit od správce účtů. Pokud zkušební verzi zrušíte, možná nebudete moct spustit jinou zkušební verzi.

Když zkušební verzi Fabric zrušíte nebo platnost zkušební verze vyprší, kapacita zkušební verze se odstraní. Toto odstranění zahrnuje odstranění všech pracovních prostorů kapacity a souvisejících dat. Pokud chcete migrovat pracovní prostory a data, kupte kapacitu Fabric.

Po vypršení platnosti zkušební verze nebo zrušení zkušební verze se vaše licence změní zpět na předchozí verzi, a to buď na verzi Fabric free, Pro nebo PPU. Zkušební verzi nelze automaticky prodloužit. Další informace naleznete v tématu Funkce podle typu licence.

Pokud chcete zkušební verzi zrušit před datem vypršení platnosti, vyberte ikonu svého účtu a zvolte Zrušit zkušební verzi.

Snímek obrazovky účtu s vybranou možností Zrušit zkušební verzi

Nákup individuální licence Power BI pomocí samoobslužného nákupu

Samoobslužnou službu můžete použít k nákupu Power BI Pro z webu Power BI nebo z výzev k nákupu v rámci produktu.

Snímek obrazovky správce účtu s červenou šipkou ukazující na Koupit Pro

Nejdřív se zobrazí výzva k zadání e-mailové adresy, abyste měli jistotu, že vaše e-mailová adresa je už přidružená k alespoň jedné jiné online službě Microsoftu. Pokud vás Microsoft rozpozná, budete přesměrováni na přihlášení. Po přihlášení se zobrazí výzva k výběru počtu předplatných, která chcete koupit, a k poskytnutí platby platební kartou. Po dokončení nákupu můžete začít používat své předplatné. Máte také přístup k omezenému zobrazení Centrum pro správu Microsoftu 365, kde můžete přiřadit licence k produktu jiným lidem v organizaci.

Pokud se váš e-mail nerozpozná, můžete místo toho začít bezplatnou zkušební verzí Fabric. Pokyny najdete v tématu Registrace k Power BI pomocí bezplatné zkušební verze nebo si přečtěte informace o registraci bezplatné zkušební verze Prostředků infrastruktury.

Pokud máte další dotazy k samoobslužným nákupům, navštivte nejčastější dotazy k samoobslužným nákupům.

Pokud si chcete koupit licenci Power BI Pro, vyberte Koupit hned po zobrazení výzvy nebo navštivte ceny Power BI. Samoobslužný nákup je k dispozici také pro Power BI Premium na uživatele a postup je podobný.

Pokud samoobslužný nákup není k dispozici, obraťte se na správce o zakoupení licence Power BI Pro.

Začínáme se zkušební verzí Power BI Pro

Dalším způsobem, jak si koupit Power BI Pro, je zaregistrovat se ke zkušební verzi Power BI Pro. Po skončení zkušební verze se naúčtuje vaše platební karta. Následující kroky a obrazovky platí pro uživatele, kteří se přihlašují k verzi Pro a kteří nemají pracovní nebo školní e-mailovou adresu. Místo toho vytvoříte @onmicrosoft.com účet, který se použije k nákupu Power BI Pro.

 1. Přejděte do registrace Power BI Pro a zadejte e-mailovou adresu. Vyberte Další.

  Snímek obrazovky s oknem Začínáme

 2. Zadaná e-mailová adresa se vyhodnotí. Vyberte Nastavit účet nebo Změňte e-mail a zadejte jinou adresu.

  Poznámka:

  Pokud se vaše e-mailová adresa už používá s jinou službou Microsoftu, můžete se místo toho přihlásit nebo vytvořit nový účet. Pokud se rozhodnete vytvořit nový účet, pokračujte dalším krokem.

 3. Vyplňte formulář Řekněte nám o sobě a vyberte Další. Vybraná země/oblast určuje, kam se vaše data ukládají. Další informace najdete v tématu Vyhledání výchozí oblasti pro vaši organizaci. Země nebo oblast nemusí odpovídat vaší fyzické poloze, ale měla by odpovídat umístění pro většinu uživatelů.

  Snímek obrazovky s oknem Řekněte nám o sobě

 4. Vyberte, jestli chcete ověřovací kód přijmout textem nebo voláním. Zadejte telefonní číslo. Vyberte Odeslat ověřovací kód.

 5. Zadejte ověřovací kód a pak vyberte Ověřit.

 6. Vyplňte formulář How you'll sign in form. Tento krok vytvoří VAŠE ID uživatele a heslo pro přihlášení k vašemu účtu. Předem vyplněné uživatelské jméno a doménu můžete změnit. Název domény se ověří, aby se zajistilo, že není duplicitní. Po ověření se název domény použije k vytvoření organizace v datacentru jako subdomény onmicrosoft.com. Vytvořte a potvrďte heslo. Vyberte Další.

  Snímek obrazovky znázorňující okno pro vytvoření subdomény onmicrosoft.com

Projděte si podrobnosti o potvrzení. Účet, který jste vytvořili, je teď globálním správcem nového tenanta zkušební verze Power BI Pro. Přihlaste se k Centrum pro správu Microsoftu 365 a přidejte další uživatele, nastavte vlastní doménu, kupte si další služby a spravujte své předplatné Power BI.

Úvahy a omezení

Ve většině případů se můžete zaregistrovat k služba Power BI a pro Prostředky infrastruktury pomocí popsaných procesů. Tady jsou popsané některé problémy, které vám můžou bránit v registraci, s možnými alternativními řešeními.

Nejde získat přístup k položkám prostředků infrastruktury

 • Pokud používáte kapacitu Power BI Premium, položky Microsoft Fabric se nepodporují. Pokud chcete povolit podporu položek Microsoft Fabric v kapacitě Power BI, povolte Microsoft Fabric.

 • Pokud používáte Microsoft 365, některé verze zahrnují bezplatnou licenci Fabric a bezplatnou nebo placenou licenci Power BI. Skladová položka E5 například zahrnuje bezplatnou licenci Fabric (ale bez kapacity) a licenci Power BI Pro. Bez zkušební nebo zakoupené kapacity možná nebudete mít přístup k položkám Prostředků infrastruktury. Pokud chcete zjistit, jak vyhledat vaši uživatelskou licenci, podívejte se, jakou licenci mám?

Osobní e-mailové adresy

Osobní e-mailové adresy , které jste se pokusili zaregistrovat pomocí osobní e-mailové adresy (například nancy@gmail.com) a dostali jste výzvu podobnou jedné z těchto zpráv.

Zadali jste osobní e-mailovou adresu: Zadejte svoji pracovní e-mailovou adresu, abychom mohli bezpečně ukládat data vaší společnosti.

Vypadá to jako osobní e-mailová adresa. Zadejte svoji pracovní adresu, abychom vás mohli spojit s ostatními ve vaší společnosti. A nemějte obavy. Vaši adresu nesdílíme s nikým.

Služba Power BI nepodporuje e-mailové adresy poskytované zákaznickými e-mailovými službami ani telekomunikačními poskytovateli. Pokud chcete registraci dokončit, zkuste to znovu pomocí e-mailové adresy přiřazené vaší prací nebo školou.

Pokud registrace stále nefunguje, zkuste pokročilejší proces nastavení. Zaregistrujte si nové zkušební předplatné Microsoftu 365 a použijte tuto e-mailovou adresu k registraci.

Můžete mít také existujícího uživatele , který vás pozve jako hosta.

Samoobslužná registrace je zakázaná , pokusíte se zaregistrovat a obdržet zprávu podobnou této:

Nemůžeme dokončit vaši registraci. Vaše IT oddělení vypnulo registraci k Microsoft Power BI. Chcete-li dokončit registraci, kontaktujte je.

Samoobslužná registrace řešení pro Power BI je zakázaná. Pokud chcete dokončit registraci, obraťte se na oddělení IT nebo helpdesk a požádejte ho, aby vám přiřadil licenci podle těchto pokynů.

K tomuto problému může dojít také v případě, že jste se zaregistrovali k Microsoftu 365 prostřednictvím partnera. V takovém případě se obraťte na organizaci odpovědnou za poskytování Microsoftu 365.

Vaše e-mailová adresa není ID Microsoftu 365.

Pokusíte se zaregistrovat nebo koupit a zobrazí se zpráva podobná této:

Na serveru contoso.com jsme vás nenašli. Používáte v práci nebo ve škole jiné ID? Zkuste se přihlásit pomocí daného ID. Pokud to nepomůže, obraťte se na it oddělení.

Vaše organizace používá ID, která se liší od vaší e-mailové adresy, k přihlášení k Microsoftu 365 a dalším služby Microsoft. Vaše e-mailová adresa může být zalan.bola@contoso.com například, ale vaše ID je zalanb@contoso.com.

Pokud chcete dokončit registraci nebo nákup, použijte ID, které vám vaše organizace přiřadila pro přihlášení k Microsoftu 365 nebo jinému služby Microsoft. Pokud nevíte, jaké je toto ID, obraťte se na globálního správce.

Pokud se stále nemůžete zaregistrovat nebo koupit, je k dispozici pokročilejší proces nastavení. Zaregistrujte si nové zkušební předplatné Microsoftu 365 a použijte tuto e-mailovou adresu k registraci.

Přihlášení nerozpozná vaše heslo

Někdy to trvá několik pokusů. Pokud heslo zopakujete několikrát a pořád se nemůžete přihlásit, zkuste prohlížeč spustit v anonymním režimu (Chrome) nebo InPrivate (Microsoft Edge).

Nezobrazují se vám výzvy v produktu

Nezobrazují se vám výzvy k upgradu (Koupit) nebo spustit zkušební verzi (Vyzkoušet) a uživatelské rozhraní nezobrazuje tlačítka Vyzkoušet hned nebo Koupit.

Typ možností upgradu a zkušební verze, které vám nabízíme, závisí na tom, jak správce nastavil vaši doménu. Správci můžou zakázat všechny zkušební verze, zakázat samoobslužný nákup a další možnosti.