Dokumentace k Microsoft Power Platform

Objevte, jak co nejlépe využít produkty Microsoft Power Platform, pomocí online školicích kurzů, dokumentů a videí o možnostech produktu a návodů. Naučte se rychle a snadno vytvářet vlastní aplikace pomocí Power Apps, automatizovat pracovní postupy za účelem zvýšení podnikové produktivity pomocí Power Automate, analyzovat data pro přehledy pomocí Power BI, rychle navrhovat, konfigurovat a publikovat moderní webové stránky pomocí Power Pages.

Funkce a související možnosti Power Platform

AI Builder

Vylepšete své aplikace a obchodní procesy pomocí AI, které lze snadno vytvářet a konfigurovat

Konektory

Připojte se ke stovkám zdrojů dat pomocí knihovny konektorů

Dataverse

Výkonná datová služba a platforma aplikací pro rychlé vytváření podnikových aplikací s automatizovanými obchodními procesy

Power Fx

Silně typizovaný, deklarativní a funkční jazyk s minimálním psaním kódu založený na vzorcích podobných tabulkám

Podobné produkty Microsoftu

Microsoft Azure

Stále se rozšiřující sada služeb cloud computingu, která vaší organizaci pomůže vyřešit obchodní výzvy