Výčet Color a funkce ColorFade, ColorValue a RGBA v Power Apps

Používejte vestavěné hodnoty barev, definujte vlastní barvy a používejte alfa kanál.

Popis

Pomocí výčtu Color můžete snadno přistupovat k barvám definovaným HTML kaskádovými styly (CSS). Například Color.Red vrátí čistě červenou. Seznam těchto barev najdete na konci tohoto tématu.

Funkce ColorValue vrátí barvu na základě řetězce barvy šablon stylů CSS. Řetězec může mít některou z těchto forem:

  • Název barvy CSS: "RoxyBrown" a "OliveDrab" jsou příklady. Tyto názvy nemají mezery. Seznam podporovaných barev se objeví později v tomto tématu.
  • Šestimístná hexadecimální hodnota: Například "# ffd700" je stejné jako "Gold" (zlatá). Řetězec je ve formátu "#rrggbb", kde rr je část červené ve dvou hexadecimálních číslicích, gg je zelená a bb je modrá.
  • 8místná hexadecimální hodnota: Například "# ff7f5080" je stejné jako "Coral" s 50% alfa kanálem. Řetězec je ve formátu "#rrggbbaa", kde rr, gg a bb jsou totožné se šestimístným formulářem. Alfa kanál je zastoupen pomocí aa: 00 představuje plně transparentní a ff představuje plně neprůhledný.

Funkce RGBA vrátí barvu na základě červené, zelené a modré složky. Funkce také obsahuje alfa kanál pro míchání barev ovládacích prvků, které jsou vrstveny před sebou. Alfa kanál se pohybuje od 0 nebo 0 % (kdy je úplně průhledná a neviditelná) do 1 nebo 100 % (kdy je úplně neprůhledná a kompletně blokuje jakékoli vrstvy za ovládacím prvkem).

Funkce ColorFade vrátí světlejší nebo tmavší verzi barvy. Úroveň zesvětlení nebo ztmavení se pohybuje od -1 (kdy se barva úplně ztmaví na černou) přes 0 (kdy není barva nijak ovlivněna) po 1 (kdy se barva úplně zesvětlí na bílou).

Alfa kanál

V aplikaci plátna můžete vrstvit ovládací prvky před sebou a určit průhlednost ovládacího prvku pro všechny ovládací prvky, které jsou za ním. Výsledkem bude, že se barvy prolínají vrstvami. Tento diagram například ukazuje, jak se tři primární barvy mísí s nastavením alfa na 50 %:

Tři základní barvy s nastavením alfa 50 %.

Obrázky můžete také kombinovat ve formátech souborů, které podporují alfa kanály. Například nemůžete míchat soubory .jpeg, ale můžete míchat soubory .png. Následující obrázek ukazuje stejné červené, zelené a modré barvy z předchozího příkladu, ale červená barva se objeví jako čtvereček (namísto kruhu) v souboru .png s 50% alfa kanálem:

Červený kroužek s nastavením alfa 50 % před modrými a zelenými kruhy.

Pokud zadáte hodnotu výčtu Color nebo sestavíte vzorec ColorValue s názvem barvy nebo 6místnou hexadecimální hodnotou, nastavení alfa je 100 %, což je zcela neprůhledné.

Syntaxe

Color.ColorName

  • ColorName – povinné. Název barvy podle šablon stylů (CSS). Seznam možných hodnot výčtu se objeví na konci tohoto tématu.

ColorValue( CSSColor )

  • CSSColor – povinné. Definice barvy podle šablony stylů (CSS). Můžete zadat buď název, například OliveDrab, nebo hexadecimální hodnotu, například # 6b8e23 nebo # 7fffd420. Hexadecimální hodnoty mohou mít podobu #rrggbb nebo #rrggbbaa.

ColorValue( Untyped )

  • Untyped – povinné. Netypovaný objekt obsahující řetězec, který představuje definici barev kaskádové šablonu stylů (CSS).

RGBA( červená; zelená; modrá; alfa )

  • Červená; zelená; modrá – povinné. Hodnoty barevných složek v rozsahu od 0 (žádné sytost) do 255 (plná sytost).
  • Alfa – povinné. Hodnota alfa v rozsahu od 0 (úplně průhledné) do 1 (úplně neprůhledné). Můžete použít také procenta od 0 % do 100 %.

ColorFade( barva; FadeAmount )

  • Barva – povinné. Hodnota barvy jako Color.Red nebo výstup z funkcí ColorValue nebo RGBA.
  • FadeAmount – povinné. Číslo mezi -1 a 1. -1 barvu úplně ztmaví na černou, 0 nemá na barvu žádný vliv a 1 barvu úplně zesvětlí na bílou. Můžete použít také procenta od 100 % do 100 %.

Předdefinované barvy

Výčet barev ColorValue RGBA Vzorník barev
Color.AliceBlue ColorValue( "#f0f8ff" )
ColorValue( "aliceblue" )
RGBA( 240, 248, 255, 1 ) aliceblue.
Color.AntiqueWhite ColorValue( "#faebd7" )
ColorValue( "AntiqueWhite" )
RGBA( 250, 235, 215, 1 ) antiquewhite.
Color.Aqua ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "AQUA" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) aqua.
Color.Aquamarine ColorValue( "#7fffd4" )
ColorValue( "Aquamarine" )
RGBA( 127, 255, 212, 1 ) aquamarine.
Color.Azure ColorValue( "#f0ffff" )
ColorValue( "azure" )
RGBA( 240, 255, 255, 1 ) azure.
Color.Beige ColorValue( "#f5f5dc" )
ColorValue( "Beige" )
RGBA( 245, 245, 220, 1 ) beige.
Color.Bisque ColorValue( "#ffe4c4" )
ColorValue( "BISQUE" )
RGBA( 255, 228, 196, 1 ) bisque.
Color.Black ColorValue( "#000000" )
ColorValue( "Black" )
RGBA( 0, 0, 0, 1 ) black.
Color.BlanchedAlmond ColorValue( "#ffebcd" )
ColorValue( "blanchedalmond" )
RGBA( 255, 235, 205, 1 ) blanchedalmond.
Color.Blue ColorValue( "#0000ff" )
ColorValue( "Blue" )
RGBA( 0, 0, 255, 1 ) blue.
Color.BlueViolet ColorValue( "#8a2be2" )
ColorValue( "BLUEVIOLET" )
RGBA( 138, 43, 226, 1 ) blueviolet.
Color.Brown ColorValue( "#a52a2a" )
ColorValue( "Brown" )
RGBA( 165, 42, 42, 1 ) brown.
Color.Burlywood ColorValue( "#deb887" )
ColorValue( "burlywood" )
RGBA( 222, 184, 135, 1 ) burlywood.
Color.CadetBlue ColorValue( "#5f9ea0" )
ColorValue( "CadetBlue" )
RGBA( 95, 158, 160, 1 ) cadetblue.
Color.Chartreuse ColorValue( "#7fff00" )
ColorValue( "CHARTREUSE" )
RGBA( 127, 255, 0, 1 ) chartreuse.
Color.Chocolate ColorValue( "#d2691e" )
ColorValue( "Chocolate" )
RGBA( 210, 105, 30, 1 ) chocolate.
Color.Coral ColorValue( "#ff7f50" )
ColorValue( "coral" )
RGBA( 255, 127, 80, 1 ) coral.
Color.CornflowerBlue ColorValue( "#6495ed" )
ColorValue( "CornflowerBlue" )
RGBA( 100, 149, 237, 1 ) cornflowerblue.
Color.Cornsilk ColorValue( "#fff8dc" )
ColorValue( "CORNSILK" )
RGBA( 255, 248, 220, 1 ) cornsilk.
Color.Crimson ColorValue( "#dc143c" )
ColorValue( "Crimson" )
RGBA( 220, 20, 60, 1 ) crimson.
Color.Cyan ColorValue( "#00ffff" )
ColorValue( "cyan" )
RGBA( 0, 255, 255, 1 ) cyan.
Color.DarkBlue ColorValue( "#00008b" )
ColorValue( "DarkBlue" )
RGBA( 0, 0, 139, 1 ) darkblue.
Color.DarkCyan ColorValue( "#008b8b" )
ColorValue( "DARKCYAN" )
RGBA( 0, 139, 139, 1 ) darkcyan.
Color.DarkGoldenRod ColorValue( "#b8860b" )
ColorValue( "DarkGoldenRod" )
RGBA( 184, 134, 11, 1 ) darkgoldenrod.
Color.DarkGray ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "darkgray" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) darkgray.
Color.DarkGreen ColorValue( "#006400" )
ColorValue( "DarkGreen" )
RGBA( 0, 100, 0, 1 ) darkgreen.
Color.DarkGrey ColorValue( "#a9a9a9" )
ColorValue( "DARKGREY" )
RGBA( 169, 169, 169, 1 ) darkgrey.
Color.DarkKhaki ColorValue( "#bdb76b" )
ColorValue( "DarkKhaki" )
RGBA( 189, 183, 107, 1 ) darkkhaki.
Color.DarkMagenta ColorValue( "#8b008b" )
ColorValue( "darkmagenta" )
RGBA( 139, 0, 139, 1 ) darkmagenta.
Color.DarkOliveGreen ColorValue( "#556b2f" )
ColorValue( "DarkOliveGreen" )
RGBA( 85, 107, 47, 1 ) darkolivegreen.
Color.DarkOrange ColorValue( "#ff8c00" )
ColorValue( "DARKORANGE" )
RGBA( 255, 140, 0, 1 ) darkorange.
Color.DarkOrchid ColorValue( "#9932cc" )
ColorValue( "DarkOrchid" )
RGBA( 153, 50, 204, 1 ) darkorchid.
Color.DarkRed ColorValue( "#8b0000" )
ColorValue( "darkred" )
RGBA( 139, 0, 0, 1 ) darkred.
Color.DarkSalmon ColorValue( "#e9967a" )
ColorValue( "DarkSalmon" )
RGBA( 233, 150, 122, 1 ) darksalmon.
Color.DarkSeaGreen ColorValue( "#8fbc8f" )
ColorValue( "DARKSEAGREEN" )
RGBA( 143, 188, 143, 1 ) darkseagreen.
Color.DarkSlateBlue ColorValue( "#483d8b" )
ColorValue( "DarkSlateBlue" )
RGBA( 72, 61, 139, 1 ) darkslateblue.
Color.DarkSlateGray ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "darkslategray" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) darkslategray.
Color.DarkSlateGrey ColorValue( "#2f4f4f" )
ColorValue( "DarkSlateGrey" )
RGBA( 47, 79, 79, 1 ) darkslategrey.
Color.DarkTurquoise ColorValue( "#00ced1" )
ColorValue( "DARKTURQUOISE" )
RGBA( 0, 206, 209, 1 ) darkturquoise.
Color.DarkViolet ColorValue( "#9400d3" )
ColorValue( "DarkViolet" )
RGBA( 148, 0, 211, 1 ) darkviolet.
Color.DeepPink ColorValue( "#ff1493" )
ColorValue( "deeppink" )
RGBA( 255, 20, 147, 1 ) deeppink.
Color.DeepSkyBlue ColorValue( "#00bfff" )
ColorValue( "DeepSkyBlue" )
RGBA( 0, 191, 255, 1 ) deepskyblue.
Color.DimGray ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DIMGRAY" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) dimgray.
Color.DimGrey ColorValue( "#696969" )
ColorValue( "DimGrey" )
RGBA( 105, 105, 105, 1 ) dimgrey.
Color.DodgerBlue ColorValue( "#1e90ff" )
ColorValue( "dodgerblue" )
RGBA( 30, 144, 255, 1 ) dodgerblue.
Color.FireBrick ColorValue( "#b22222" )
ColorValue( "FireBrick" )
RGBA( 178, 34, 34, 1 ) firebrick.
Color.FloralWhite ColorValue( "#fffaf0" )
ColorValue( "FLORALWHITE" )
RGBA( 255, 250, 240, 1 ) floralwhite.
Color.ForestGreen ColorValue( "#228b22" )
ColorValue( "ForestGreen" )
RGBA( 34, 139, 34, 1 ) forestgreen.
Color.Fuchsia ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "fuchsia" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) fuchsia.
Color.Gainsboro ColorValue( "#dcdcdc" )
ColorValue( "Gainsboro" )
RGBA( 220, 220, 220, 1 ) gainsboro.
Color.GhostWhite ColorValue( "#f8f8ff" )
ColorValue( "GHOSTWHITE" )
RGBA( 248, 248, 255, 1 ) ghostwhite.
Color.Gold ColorValue( "#ffd700" )
ColorValue( "Gold" )
RGBA( 255, 215, 0, 1 ) gold.
Color.GoldenRod ColorValue( "#daa520" )
ColorValue( "goldenrod" )
RGBA( 218, 165, 32, 1 ) goldenrod.
Color.Gray ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "Gray" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) gray.
Color.Green ColorValue( "#008000" )
ColorValue( "GREEN" )
RGBA( 0, 128, 0, 1 ) green.
Color.GreenYellow ColorValue( "#adff2f" )
ColorValue( "GreenYellow" )
RGBA( 173, 255, 47, 1 ) greenyellow.
Color.Grey ColorValue( "#808080" )
ColorValue( "grey" )
RGBA( 128, 128, 128, 1 ) grey.
Color.Honeydew ColorValue( "#f0fff0" )
ColorValue( "Honeydew" )
RGBA( 240, 255, 240, 1 ) honeydew.
Color.HotPink ColorValue( "#ff69b4" )
ColorValue( "HOTPINK" )
RGBA( 255, 105, 180, 1 ) hotpink.
Color.IndianRed ColorValue( "#cd5c5c" )
ColorValue( "IndianRed" )
RGBA( 205, 92, 92, 1 ) indianred.
Color.Indigo ColorValue( "#4b0082" )
ColorValue( "indigo" )
RGBA( 75, 0, 130, 1 ) indigo.
Color.Ivory ColorValue( "#fffff0" )
ColorValue( "Ivory" )
RGBA( 255, 255, 240, 1 ) ivory.
Color.Khaki ColorValue( "#f0e68c" )
ColorValue( "KHAKI" )
RGBA( 240, 230, 140, 1 ) khaki.
Color.Lavender ColorValue( "#e6e6fa" )
ColorValue( "Lavender" )
RGBA( 230, 230, 250, 1 ) lavender.
Color.LavenderBlush ColorValue( "#fff0f5" )
ColorValue( "lavenderblush" )
RGBA( 255, 240, 245, 1 ) lavenderblush.
Color.LawnGreen ColorValue( "#7cfc00" )
ColorValue( "LawnGreen" )
RGBA( 124, 252, 0, 1 ) lawngreen.
Color.LemonChiffon ColorValue( "#fffacd" )
ColorValue( "LEMONCHIFFON" )
RGBA( 255, 250, 205, 1 ) lemonchiffon.
Color.LightBlue ColorValue( "#add8e6" )
ColorValue( "LightBlue" )
RGBA( 173, 216, 230, 1 ) lightblue.
Color.LightCoral ColorValue( "#f08080" )
ColorValue( "lightcoral" )
RGBA( 240, 128, 128, 1 ) lightcoral.
Color.LightCyan ColorValue( "#e0ffff" )
ColorValue( "LightCyan" )
RGBA( 224, 255, 255, 1 ) lightcyan.
Color.LightGoldenRodYellow ColorValue( "#fafad2" )
ColorValue( "lightgoldenrodyellow" )
RGBA( 250, 250, 210, 1 ) lightgoldenrodyellow.
Color.LightGray ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGray" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) lightgray.
Color.LightGreen ColorValue( "#90ee90" )
ColorValue( "lightgreen" )
RGBA( 144, 238, 144, 1 ) lightgreen.
Color.LightGrey ColorValue( "#d3d3d3" )
ColorValue( "LightGrey" )
RGBA( 211, 211, 211, 1 ) lightgrey.
Color.LightPink ColorValue( "#ffb6c1" )
ColorValue( "LIGHTPINK" )
RGBA( 255, 182, 193, 1 ) lightpink.
Color.LightSalmon ColorValue( "#ffa07a" )
ColorValue( "LightSalmon" )
RGBA( 255, 160, 122, 1 ) lightsalmon.
Color.LightSeaGreen ColorValue( "#20b2aa" )
ColorValue( "lightseagreen" )
RGBA( 32, 178, 170, 1 ) lightseagreen.
Color.LightSkyBlue ColorValue( "#87cefa" )
ColorValue( "LightSkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 250, 1 ) lightskyblue.
Color.LightSlateGray ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LIGHTSLATEGRAY" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) lightslategray.
Color.LightSlateGrey ColorValue( "#778899" )
ColorValue( "LightSlateGrey" )
RGBA( 119, 136, 153, 1 ) lightslategrey.
Color.LightSteelBlue ColorValue( "#b0c4de" )
ColorValue( "lightsteelblue" )
RGBA( 176, 196, 222, 1 ) lightsteelblue.
Color.LightYellow ColorValue( "#ffffe0" )
ColorValue( "LightYellow" )
RGBA( 255, 255, 224, 1 ) lightyellow.
Color.Lime ColorValue( "#00ff00" )
ColorValue( "LIME" )
RGBA( 0, 255, 0, 1 ) lime.
Color.LimeGreen ColorValue( "#32cd32" )
ColorValue( "LimeGreen" )
RGBA( 50, 205, 50, 1 ) limegreen.
Color.Linen ColorValue( "#faf0e6" )
ColorValue( "linen" )
RGBA( 250, 240, 230, 1 ) linen.
Color.Magenta ColorValue( "#ff00ff" )
ColorValue( "Magenta" )
RGBA( 255, 0, 255, 1 ) magenta.
Color.Maroon ColorValue( "#800000" )
ColorValue( "MAROON" )
RGBA( 128, 0, 0, 1 ) maroon.
Color.MediumAquamarine ColorValue( "#66cdaa" )
ColorValue( "MediumAquamarine" )
RGBA( 102, 205, 170, 1 ) mediumaquamarine.
Color.MediumBlue ColorValue( "#0000cd" )
ColorValue( "mediumblue" )
RGBA( 0, 0, 205, 1 ) mediumblue.
Color.MediumOrchid ColorValue( "#ba55d3" )
ColorValue( "MediumOrchid" )
RGBA( 186, 85, 211, 1 ) mediumorchid.
Color.MediumPurple ColorValue( "#9370db" )
ColorValue( "MEDIUMPURPLE" )
RGBA( 147, 112, 219, 1 ) mediumpurple.
Color.MediumSeaGreen ColorValue( "#3cb371" )
ColorValue( "MediumSeaGreen" )
RGBA( 60, 179, 113, 1 ) mediumseagreen.
Color.MediumSlateBlue ColorValue( "#7b68ee" )
ColorValue( "mediumslateblue" )
RGBA( 123, 104, 238, 1 ) mediumslateblue.
Color.MediumSpringGreen ColorValue( "#00fa9a" )
ColorValue( "MediumSpringGreen" )
RGBA( 0, 250, 154, 1 ) mediumspringgreen.
Color.MediumTurquoise ColorValue( "#48d1cc" )
ColorValue( "MEDIUMTURQUOISE" )
RGBA( 72, 209, 204, 1 ) mediumturquoise.
Color.MediumVioletRed ColorValue( "#c71585" )
ColorValue( "MediumVioletRed" )
RGBA( 199, 21, 133, 1 ) mediumvioletred.
Color.MidnightBlue ColorValue( "#191970" )
ColorValue( "midnightblue" )
RGBA( 25, 25, 112, 1 ) midnightblue.
Color.MintCream ColorValue( "#f5fffa" )
ColorValue( "MintCream" )
RGBA( 245, 255, 250, 1 ) mintcream.
Color.MistyRose ColorValue( "#ffe4e1" )
ColorValue( "MISTYROSE" )
RGBA( 255, 228, 225, 1 ) mistyrose.
Color.Moccasin ColorValue( "#ffe4b5" )
ColorValue ("Moccasin"  )
RGBA( 255, 228, 181, 1 ) moccasin.
Color.NavajoWhite ColorValue( "#ffdead" )
ColorValue( "navajowhite" )
RGBA( 255, 222, 173, 1 ) navajowhite.
Color.Navy ColorValue( "#000080" )
ColorValue( "Navy" )
RGBA( 0, 0, 128, 1 ) navy.
Color.OldLace ColorValue( "#fdf5e6" )
ColorValue( "OLDLACE" )
RGBA( 253, 245, 230, 1 ) oldlace.
Color.Olive ColorValue( "#808000" )
ColorValue( "Olive" )
RGBA( 128, 128, 0, 1 ) olive.
Color.OliveDrab ColorValue( "#6b8e23" )
ColorValue( "olivedrab" )
RGBA( 107, 142, 35, 1 ) olivedrab.
Color.Orange ColorValue( "#ffa500" )
ColorValue( "Orange" )
RGBA( 255, 165, 0, 1 ) orange.
Color.OrangeRed ColorValue( "#ff4500" )
ColorValue( "ORANGERED" )
RGBA( 255, 69, 0, 1 ) orangered.
Color.Orchid ColorValue( "#da70d6" )
ColorValue( "Orchid" )
RGBA( 218, 112, 214, 1 ) orchid.
Color.PaleGoldenRod ColorValue( "#eee8aa" )
ColorValue( "palegoldenrod" )
RGBA( 238, 232, 170, 1 ) palegoldenrod.
Color.PaleGreen ColorValue( "#98fb98" )
ColorValue( "PaleGreen" )
RGBA( 152, 251, 152, 1 ) palegreen.
Color.PaleTurquoise ColorValue( "#afeeee" )
ColorValue( "PALETURQUOISE" )
RGBA( 175, 238, 238, 1 ) paleturquoise.
Color.PaleVioletRed ColorValue( "#db7093" )
ColorValue( "PaleVioletRed" )
RGBA( 219, 112, 147, 1 ) palevioletred.
Color.PapayaWhip ColorValue( "#ffefd5" )
ColorValue( "papayawhip" )
RGBA( 255, 239, 213, 1 ) papayawhip.
Color.PeachPuff ColorValue( "#ffdab9" )
ColorValue( "PeachPuff" )
RGBA( 255, 218, 185, 1 ) peachpuff.
Color.Peru ColorValue( "#cd853f" )
ColorValue( "PERU" )
RGBA( 205, 133, 63, 1 ) peru.
Color.Pink ColorValue( "#ffc0cb" )
ColorValue( "Pink" )
RGBA( 255, 192, 203, 1 ) pink.
Color.Plum ColorValue( "#dda0dd" )
ColorValue( "plum" )
RGBA( 221, 160, 221, 1 ) plum.
Color.PowderBlue ColorValue( "#b0e0e6" )
ColorValue( "PowderBlue" )
RGBA( 176, 224, 230, 1 ) powderblue.
Color.Purple ColorValue( "#800080" )
ColorValue( "PURPLE" )
RGBA( 128, 0, 128, 1 ) purple.
Color.Red ColorValue( "#ff0000" )
ColorValue( "Red" )
RGBA( 255, 0, 0, 1 ) red.
Color.RosyBrown ColorValue( "#bc8f8f" )
ColorValue( "rosybrown" )
RGBA( 188, 143, 143, 1 ) rosybrown.
Color.RoyalBlue ColorValue( "#4169e1" )
ColorValue( "RoyalBlue" )
RGBA( 65, 105, 225, 1 ) royalblue.
Color.SaddleBrown ColorValue( "#8b4513" )
ColorValue( "SADDLEBROWN" )
RGBA( 139, 69, 19, 1 ) saddlebrown.
Color.Salmon ColorValue( "#fa8072" )
ColorValue( "Salmon" )
RGBA( 250, 128, 114, 1 ) salmon.
Color.SandyBrown ColorValue( "#f4a460" )
ColorValue( "sandybrown" )
RGBA( 244, 164, 96, 1 ) sandybrown.
Color.SeaGreen ColorValue( "#2e8b57" )
ColorValue( "SeaGreen" )
RGBA( 46, 139, 87, 1 ) seagreen.
Color.SeaShell ColorValue( "#fff5ee" )
ColorValue( "SEASHELL" )
RGBA( 255, 245, 238, 1 ) seashell.
Color.Sienna ColorValue( "#a0522d" )
ColorValue( "Sienna" )
RGBA( 160, 82, 45, 1 ) sienna.
Color.Silver ColorValue( "#c0c0c0" )
ColorValue( "silver" )
RGBA( 192, 192, 192, 1 ) silver.
Color.SkyBlue ColorValue( "#87ceeb" )
ColorValue( "SkyBlue" )
RGBA( 135, 206, 235, 1 ) skyblue.
Color.SlateBlue ColorValue( "#6a5acd" )
ColorValue( "SLATEBLUE" )
RGBA( 106, 90, 205, 1 ) slateblue.
Color.SlateGray ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "SlateGray" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) slategray.
Color.SlateGrey ColorValue( "#708090" )
ColorValue( "slategrey" )
RGBA( 112, 128, 144, 1 ) slategrey.
Color.Snow ColorValue( "#fffafa" )
ColorValue( "Snow" )
RGBA( 255, 250, 250, 1 ) snow.
Color.SpringGreen ColorValue( "#00ff7f" )
ColorValue( "SPRINGGREEN" )
RGBA( 0, 255, 127, 1 ) springgreen.
Color.SteelBlue ColorValue( "#4682b4" )
ColorValue( "SteelBlue" )
RGBA( 70, 130, 180, 1 ) steelblue.
Color.Tan ColorValue( "#d2b48c" )
ColorValue( "tan" )
RGBA( 210, 180, 140, 1 ) tan.
Color.Teal ColorValue( "#008080" )
ColorValue( "Teal" )
RGBA( 0, 128, 128, 1 ) teal.
Color.Thistle ColorValue( "#d8bfd8" )
ColorValue( "THISTLE" )
RGBA( 216, 191, 216, 1 ) thistle.
Color.Tomato ColorValue( "#ff6347" )
ColorValue( "Tomato" )
RGBA( 255, 99, 71, 1 ) tomato.
Color.Transparent ColorValue( "#00000000" )
ColorValue( "Transparent" )
RGBA( 0, 0, 0, 0 ) transparent.
Color.Turquoise ColorValue( "#40e0d0" )
ColorValue( "turquoise" )
RGBA( 64, 224, 208, 1 ) turquoise.
Color.Violet ColorValue( "#ee82ee" )
ColorValue( "Violet" )
RGBA( 238, 130, 238, 1 ) violet.
Color.Wheat ColorValue( "#f5deb3" )
ColorValue( "WHEAT" )
RGBA( 245, 222, 179, 1 ) wheat.
Color.White ColorValue( "#ffffff" )
ColorValue( "White" )
RGBA( 255, 255, 255, 1 ) white.
Color.WhiteSmoke ColorValue( "#f5f5f5" )
ColorValue( "whitesmoke" )
RGBA( 245, 245, 245, 1 ) whitesmoke.
Color.Yellow ColorValue( "#ffff00" )
ColorValue( "Yellow" )
RGBA( 255, 255, 0, 1 ) yellow.
Color.YellowGreen ColorValue( "#9acd32" )
ColorValue( "YELLOWGREEN" )
RGBA( 154, 205, 50, 1 ) yellowgreen.

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).