Web.Page

Syntaxe

Web.Page(html as any) as table

O uživateli

Vrátí obsah dokumentu HTML rozděleného do jeho základních struktur a také reprezentaci celého dokumentu a jeho textu po odebrání značek.