Sdílet prostřednictvím


Postup instalace prostředí Azure PowerShell

Modul Az PowerShell je souhrnný modul. Instalace modulu Az PowerShell stáhne obecně dostupné moduly a zpřístupní jejich rutiny pro použití.

Instalace

Aktuální verze Azure PowerShellu je 12.1.0. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi.

Podporovaná verze PowerShellu verze 7 nebo vyšší je doporučená verze PowerShellu pro použití s modulem Az PowerShell na všech platformách, včetně Windows, Linuxu a macOS.

Modul Az PowerShell je předinstalovaný v Azure Cloud Shellu a v imagích Dockeru.

Viz také