New-AzDeployment

Vytvořte nasazení v aktuálním oboru předplatného.

Syntax

New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateFile <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterObject <Hashtable>
  -TemplateObject <Hashtable>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterObject <Hashtable>
  -TemplateFile <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterObject <Hashtable>
  -TemplateUri <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterObject <Hashtable>
  -TemplateSpecId <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterFile <String>
  -TemplateObject <Hashtable>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterFile <String>
  -TemplateFile <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterFile <String>
  -TemplateUri <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterFile <String>
  -TemplateSpecId <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterFile <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterUri <String>
  -TemplateObject <Hashtable>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterUri <String>
  -TemplateFile <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterUri <String>
  -TemplateUri <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateParameterUri <String>
  -TemplateSpecId <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateObject <Hashtable>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateUri <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
New-AzDeployment
  [-Name <String>]
  -Location <String>
  [-DeploymentDebugLogLevel <String>]
  [-Tag <Hashtable>]
  [-WhatIfResultFormat <WhatIfResultFormat>]
  [-WhatIfExcludeChangeType <String[]>]
  [-ProceedIfNoChange]
  [-AsJob]
  [-QueryString <String>]
  -TemplateSpecId <String>
  [-SkipTemplateParameterPrompt]
  [-Pre]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]

Description

Rutina New-AzDeployment přidá nasazení v aktuálním oboru předplatného. To zahrnuje prostředky, které nasazení vyžaduje.

Prostředek Azure je entita Azure spravovaná uživatelem. Prostředek může být aktivní ve skupině prostředků, jako je databázový server, databáze, web, virtuální počítač nebo účet úložiště. Nebo se může jednat o prostředek na úrovni předplatného, jako je definice role, definice zásad atd.

Pokud chcete přidat prostředky do skupiny prostředků, použijte Rutinu New-AzResourceGroupDeployment , která vytvoří nasazení ve skupině prostředků. Rutina New-AzDeployment vytvoří nasazení v aktuálním oboru předplatného, které nasadí prostředky na úrovni předplatného.

Pokud chcete přidat nasazení v předplatném, zadejte umístění a šablonu. Umístění říká Azure Resource Manageru, kam se mají ukládat data nasazení. Šablona je řetězec JSON, který obsahuje jednotlivé prostředky, které se mají nasadit. Šablona obsahuje zástupné symboly parametrů pro požadované prostředky a konfigurovatelné hodnoty vlastností, jako jsou názvy a velikosti.

Pokud chcete pro nasazení použít vlastní šablonu, zadejte parametr TemplateFile nebo parametr TemplateUri . Každá šablona má parametry pro konfigurovatelné vlastnosti. Chcete-li zadat hodnoty parametrů šablony, zadejte Parametr TemplateParameterFile nebo TemplateParameterObject parametr. Případně můžete použít parametry šablony, které se dynamicky přidají do příkazu při zadání šablony. Pokud chcete použít dynamické parametry, zadejte je na příkazovém řádku nebo zadejte znaménko minus (-) k označení parametru a pomocí klávesy Tab můžete cyklicky procházet dostupnými parametry. Hodnoty parametrů šablony, které zadáte na příkazovém řádku, mají přednost před hodnotami v objektu nebo souboru parametru šablony.

Příklady

Příklad 1: Vytvoření nasazení pomocí vlastní šablony a souboru parametrů

New-AzDeployment -Location "West US" -TemplateFile "D:\Azure\Templates\EngineeringSite.json" -TemplateParameterFile "D:\Azure\Templates\EngSiteParms.json" -Tag @{"key1"="value1"; "key2"="value2";}

Tento příkaz vytvoří nové nasazení v aktuálním oboru předplatného pomocí vlastní šablony a souboru šablony na disku s definovaným parametrem značek. Příkaz pomocí parametru TemplateFile určí šablonu a parametr TemplateParameterFile k určení souboru, který obsahuje parametry a hodnoty parametrů.

Příklad 2: Nasazení šablony uložené v účtu jiného než veřejného úložiště pomocí identifikátoru URI a tokenu SAS

New-AzDeployment -Location "West US" -TemplateUri "https://example.com/example.json" -QueryString "foo"

Tento příkaz vytvoří nové nasazení pomocí šablony v TemplateUri, která není veřejná a vyžaduje parametr tokenu pro přístup, který by byl poskytnut pomocí parametru QueryString. Spuštění tohoto příkazu efektivně přistupuje k šabloně pomocí adresy URL https://example.com/example.json?foo. To se dá použít, pokud chcete použít šablonu v účtu úložiště tím, že jako řetězec dotazu zadáte token SAS.

Příklad 3: Vytvoření nasazení pomocí vlastního objektu šablony a souboru parametrů

$TemplateFileText = [System.IO.File]::ReadAllText("D:\Azure\Templates\EngineeringSite.json")
$TemplateObject = ConvertFrom-Json $TemplateFileText -AsHashtable
New-AzDeployment -Location "West US" -TemplateObject $TemplateObject -TemplateParameterFile "D:\Azure\Templates\EngSiteParams.json"

Tento příkaz vytvoří nové nasazení v aktuálním oboru předplatného pomocí vlastní šablony a souboru šablony na disku, který byl převeden na hashtable v paměti. První dva příkazy načtou text souboru šablony na disku a převedou ho na zatřiďovací tabulku v paměti. Poslední příkaz používá TemplateObject parametr k určení této hashtable a TemplateParameterFile parametr k určení souboru, který obsahuje parametry a hodnoty parametrů.

Příklad 4: Vytvoření nasazení pomocí souboru .bicepparam

New-AzDeployment -Location "West US" -TemplateParameterFile "./parameters.bicepparam"

Tento příkaz vytvoří nové nasazení v aktuálním oboru předplatného pomocí souboru .bicepparam na disku. Příkaz používá parametr TemplateParameterFile k určení souboru .bicepparam.

Parametry

-AsJob

Spuštění rutiny na pozadí

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Před spuštěním rutiny zobrazí výzvu k potvrzení.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DefaultProfile

Přihlašovací údaje, účet, tenant a předplatné používané ke komunikaci s Azure.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DeploymentDebugLogLevel

Úroveň protokolu ladění nasazení.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Location

Umístění pro ukládání dat nasazení.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Název nasazení, které se má vytvořit. Pokud není zadáno, použije se při zadání souboru šablony výchozí název souboru šablony; výchozí hodnota aktuálního času, kdy je zadaný objekt šablony, například "20131223140835".

Type:String
Aliases:DeploymentName
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Pre

Při nastavení označuje, že rutina by měla při automatickém určování verze, kterou verzi použít, používat předběžné verze rozhraní API.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ProceedIfNoChange

Pokud ve výsledku citlivostní operace nedošlo k žádným změnám, nepožádejte o potvrzení. Platí, pokud je nastavený přepínač -Confirm.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-QueryString

Řetězec dotazu (například token SAS), který se má použít s parametrem TemplateUri. Použije se v případě propojených šablon.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-SkipTemplateParameterPrompt

Přeskočí zpracování dynamického parametru PowerShellu, které kontroluje, jestli zadaný parametr šablony obsahuje všechny nezbytné parametry, které šablona používá. Tato kontrola by uživateli zobrazila výzvu k zadání hodnoty chybějících parametrů, ale poskytnutí parametru -SkipTemplateParameterPrompt bude tuto výzvu ignorovat a okamžitě se zobrazí chyba, pokud v šabloně nebyl nalezen parametr vázán. V případě neinteraktivních skriptů je možné zadat parametr -SkipTemplateParameterPrompt, který poskytuje lepší chybovou zprávu v případě, že nejsou splněny všechny požadované parametry.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Tag

Značky, které se mají nasadit do nasazení.

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-TemplateFile

Místní cesta k souboru šablony. Podporovaný typ souboru šablony: json a bicep.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TemplateObject

Tabulka hash, která představuje šablonu.

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TemplateParameterFile

Soubor parametrů, který se má použít pro šablonu.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TemplateParameterObject

Tabulka hash, která představuje parametry.

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TemplateParameterUri

Identifikátor URI souboru parametrů šablony.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TemplateSpecId

ID prostředku šablonySpec, který se má nasadit.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TemplateUri

Identifikátor URI souboru šablony.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Zobrazuje, co by se stalo při spuštění rutiny. Rutina není spuštěna.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIfExcludeChangeType

Typy změn prostředků oddělené čárkami, které mají být vyloučeny z výsledků citlivostní dokumentace. Platí, když je nastaven přepínač -WhatIf nebo -Confirm.

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIfResultFormat

Formát výsledku citlivostní citlivosti.

Type:WhatIfResultFormat
Accepted values:ResourceIdOnly, FullResourcePayloads
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

Hashtable

String

Výstupy

PSDeployment