Sdílet prostřednictvím


about_CimSession

Krátký popis

Popisuje objekt CimSession a rozdíl mezi relacemi CIM a relacemi PowerShellu.

Dlouhý popis

Tyto informace platí jenom pro PowerShell spuštěný ve Windows.

Relace MODELU CIM (Common Information Model) je objekt na straně klienta, který představuje připojení k místnímu počítači nebo vzdálenému počítači. Relace CIM můžete použít jako alternativu k relacím PowerShellu (PSSessions). Oba přístupy mají výhody.

Pomocí rutiny New-CimSession na počítači s Windows můžete vytvořit relaci CIM, která obsahuje informace o připojení, jako je název počítače, protokol použitý pro připojení, ID relace a ID instance.

Po vytvoření objektu CimSession , který určuje informace potřebné k navázání připojení, PowerShell nenaváže připojení okamžitě. Když rutina používá relaci CIM, PowerShell se připojí k zadanému počítači a po dokončení rutiny powershell připojení ukončí.

Pokud místo relace CIM vytvoříte relaci PSSession , PowerShell ověří nastavení připojení a pak vytvoří a udržuje připojení. Pokud používáte relace CIM, PowerShell neotevře síťové připojení, dokud nebude potřeba. Další informace o relacích PowerShellu najdete v tématu about_PSSessions.

Kdy použít relaci CIM

Relace CIM přijímají pouze rutiny, které pracují s poskytovatelem služby WMI (Windows Management Instrumentation) nebo CIM přes WS-Man. Pro jiné rutiny použijte psSessions.

Když používáte relaci CIM, PowerShell spustí rutinu na místním klientovi. Připojuje se k poskytovateli rozhraní WMI pomocí relace CIM. Cílový počítač nevyžaduje PowerShell ani žádnou verzi operačního systému Windows.

Naproti tomu rutina se spouští pomocí psSession na cílovém počítači. Vyžaduje PowerShell v cílovém systému. Rutina navíc odesílá data zpět do místního počítače. PowerShell spravuje data odesílaná přes připojení a udržuje velikost v mezích nastavených vzdálenou správou systému Windows (WinRM). Relace CIM neukládají limity WinRM.

Použití rutin CDXML

Rutiny XML definice rutiny založené na CIM (CDXML) je možné zapsat tak, aby používaly libovolného zprostředkovatele WMI. Všichni zprostředkovatelé rozhraní WMI používají objekty CimSession . Další informace o CDXML naleznete v tématu definice a termíny CDXML.

Rutiny CDXML mají automatický parametr CimSession, který může převzít pole objektů CimSession. PowerShell ve výchozím nastavení omezuje počet souběžných Připojení ionů CIM na 15. Tento limit lze přepsat rutinami CDXML, které implementují throttleLimit. Informace o throttleLimit najdete v dokumentaci k jednotlivým rutinám.

Viz také