Sdílet prostřednictvím


Clear-Host

Vymaže zobrazení v hostitelském programu.

Syntax

Clear-Host

Description

Funkce Clear-Host odebere veškerý text z aktuálního zobrazení, včetně příkazů a výstupu, které se mohly nahromadět. Po dokončení se zobrazí příkazový řádek. Můžete použít název funkce nebo jeho alias, cls.

Clear-Host ovlivňuje pouze aktuální zobrazení. Neodstraní uložené výsledky ani neodebere žádné položky z relace. Na položky specifické pro relaci, jako jsou proměnné a funkce, tato funkce nemá vliv.

Vzhledem k tomu, že chování Clear-Host funkce je určeno hostitelským programem, Clear-Host může v různých hostitelských programech fungovat jinak.

Příklady

Příklad 1

PS> Get-Process

Handles NPM(K)  PM(K)   WS(K) VM(M)  CPU(s)   Id ProcessName
------- ------  -----   ----- -----  ------   -- -----------
  843   33  14428   22556  99  17.41  1688 CcmExec
   44    6   2196    4964  52   0.23  692 conhost
  646   12   2332    4896  49   1.12  388 csrss
  189   11   2860    7084  114   0.66  2896 csrss
   78   11   1876    4008  42   0.22  4000 csrss
   76    7   1848    5064  54   0.08  1028 dwm
  610   41  23952   44048  208   4.40  2080 explorer
   0    0    0     24   0        0 Idle
  182   32   7692   15980  91   0.23  3056 LogonUI
  186   25   7832   16068  91   0.27  3996 LogonUI
  1272   32  11512   20432  58  25.07  548 lsass
  267   10   3536    6736  34   0.80  556 lsm
  137   17   3520    7472  61   0.05  1220 msdtc
  447   31  70316   84476  201 1,429.67  836 MsMpEng
  265   18   7136   15628  134   2.20  3544 msseces
  248   16   6476    4076  76   0.22  1592 NisSrv
  368   25  61312   65508  614   1.78  848 powershell
  101    8   2304    6624  70   0.64  3648 rdpclip
  258   15   6804   12156  50   2.65  536 services
...

PS> cls


PS>

Tento příkaz používá cls alias Clear-Host k vymazání aktuálního zobrazení.

Vstupy

None

Do této rutiny nemůžete roušit objekty.

Výstupy

None

Tato rutina nevrátí žádný výstup.

Poznámky

PowerShell obsahuje následující aliasy pro Clear-Host:

 • Windows:

  • clear
  • cls
 • Linux a macOS:

  • cls

Clear-Host je jednoduchá funkce, nikoli pokročilá funkce. Neexistují žádné parametry.